Maandelijks archief: juli 2020

Agen

De uitslag van Agen oude duiven is aangepast. Zie de site van Compuclub.

Helaas was er op verschillende codes ingestuurd. Hierdoor zijn de duiven nu handmatig nagelopen.

Reclame t/m zondag 2-8-2020

Nationaal Issoudun

De afgelopen dagen hebben we nauwlettend de weersverwachtingen gevolgd.

Een punt van aandacht is daarbij steeds de extreem hoge temperaturen op vrijdag geweest.

Met het oog hierop heeft bestuur NPO besloten de nationale eendaagse fondvlucht  Issoudun te wijzigen

in een nationale sector vlucht, waarbij wordt uitgeweken naar een kortere afstand per sector, zodat de reistijd zo veel mogelijk beperkt wordt.

De volgende stations zijn hiervoor vastgesteld:

Sector 1 Issoudun

Sector 2 Blois

Sector 3 Faye aux Loges

Sector 4 Faye aux Loges

De lossing voor deze vlucht blijft in handen van de nationale lossingscommissie.

Het hitte protocol is van toepassing en deze vlucht blijft meetellen voor de nationale kampioenschappen

Wij denken hiermee voor de duiven en voor de convoyeurs en chauffeurs een acceptabele oplossing gevonden te hebben.

Lossingsvergunningen en hoofdconvoyeurs zullen worden geregeld door het NPO bureau.

Namens Bestuur NPO,

LET OP! Mandenlijsten blijven verplicht en inkorven in een NIC ook!

week 31

Deze week worden er hoge temperaturen voorspeld vooral voor het weekend. Dit betekend dat het hitteprotocol van kracht is. http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol

Dit betekend dat er donderdag 23 duiven in de grote manden gaan voor Issoudun en vrijdag 20 voor de jonge duiven in de kleine manden.

De verwachting voor zaterdag geeft op dit moment aan dat de temperaturen dan weer dalen. De geplande vluchten kunnen dus doorgaan als gepland.

Issoudun

A.s. donderdag inkorven voor Issoudun. Dit is een nationale vlucht.

Er mag alleen ingekorfd worden bij een Nationaal inkorfcentrum. De lijst treft u hieronder nogmaals aan. Hier moeten minimaal 7 inkorvende leden zijn. Mocht u dit aantal niet halen meld u dan vooraf af! (uiterlijk woensdag)

Leden die inkorven bij een andere vereniging dienen ook daar hun aantal duiven vooraf op te geven. Uiterlijk dinsdag 18.00 zodat ze hier ook rekening mee kunnen houden.

De duiven worden gezamenlijk vervoerd in de grote manden. 25 duiven per mand.

Er dienen mandenlijsten geschreven te worden!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

NU attractievluchten

Sportvrienden,

De vlucht E31 Issoudun, donderdag 30 juli inkorven en lossing op zaterdag 1 augustus, is de 2e attractievlucht van de 4 die we als NU in dit bijzonder vliegseizoen gaan organiseren.

Het bijzondere aan deze 4 attractievluchten is dat er per vlucht 10 gegarandeerde hoofdprijzen worden vervlogen.

Ook op de dagfond vlucht E32 Chateaudun en op de meerdaagse fond vlucht A33 Bergerac worden de attractievluchten gehouden.

De gegarandeerde prijzen voor deze 4 vluchten zijn:

 1e prijs € 300,–

 2e prijs € 200,–

 3e prijs € 150,–

 4e prijs € 100,–

 5e prijs €   75,–

 6e prijs €   50,–

 7e prijs €   50,–

 8e prijs €   25,–

 9e prijs €   25,–

10eprijs €  25,–

Als lid van afd. 7 t/m 11 en het aangrenzende deel in Duitsland neemt u al automatisch en gratis deel aan het NU-concours.

Nu is het
alleen nog nodig dat u via kolom 22 van niveau 10 (NU) het aantal duiven
aangeeft die u wilt zetten. De inleg is € 0,50 per duif.

Wij hopen dat u massaal deelneemt en uw duiven inzet voor deze prachtige prijzen en wellicht wordt u de winnaar van één of meerdere van de 10 hoofdprijzen!

Met hartelijke sportgroeten,

Bestuur NU

Aanpassing Melun

Gisterenavond hebben we van het IWB het advies gekregen om de midfond vlucht van zaterdag zo te organiseren dat de duiven uiterlijk rond de middag hun hok kunnen bereiken.

We hebben nog even afgewacht met ons definitieve besluit, maar we hebben hierop besloten om de midfondvlucht in te korte tot Pont st. Max om zo voor iedereen proberen gelijke omstandigheden te hebben.

Jonge duiven

Zoals bekend mag zijn mogen er op de jonge duivenvluchten geen oude duiven mee. (was alleen toegestaan op de africhtingen en oefenvluchten)

Mededeling inkorven

Wij ontvangen de laatste tijd berichten dat er tijdens het inkorven her en der wat punten zijn die er ingeslopen zijn die niet volgens de reglementen gaan. Wij willen iedereen de gelden de regels betreffende het inkorven nogmaals meegeven. Let hier a.u.b. op. Dit is ook voor uw concoursveiligheid.

ALGEMENE REGELS INKORVING

Artikel 81 (i 140/zo 201/202/209)

1. Geen enkele deelnemer, ook geen deelnemende functionaris,
mag direct of indirect, bijvoorbeeld via relatiepartners, combinatiepartners of
bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad:

a. de eigen duiven inkorven;

b. bij de inkorving de vaste voetringnummers van de eigen
duiven opnoemen;

c. de eigen in te korven duiven van gummiringen voorzien;

d. de nummers van de aangelegde gummiringen op de eigen
inkorflijst invullen;

e. de souches behorende bij de aangelegde gummiringen van
de eigen ingekorfde duiven behandelen.;

f. de eigen duiven over het inkorfsysteem voeren.

2. De door Bestuur Basisvereniging benoemde centrumleider of
diens vervanger bepaalt direct voor het begin van de inkorving -per wedvlucht
en per ringentang- de volgorde van de eerste drie deelnemers die hun duiven ter
inkorving zullen aanbieden. Indien gummiringen van verschillende kleur of serie
worden gebruikt, gebeurt de in de vorige zin bedoelde aanwijzing per kleur of
serie van de gummiringen.

3. Met inkorven wordt pas begonnen indien tenminste vier
Basisleden van de Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen
aanwezig zijn, waaronder tenminste een Bestuurslid of een daartoe door Bestuur
Basisvereniging aangewezen bevoegde functionaris van het inkorfcentrum.

4. Een deelnemer die de gummiringen beheert, is niet een van
de drie deelnemers bedoeld in lid 2 van dit artikel. Dit is ook van toepassing
op ieder ander die toegang heeft tot de gummiringen.

5. Bij het inkorven van duiven via een elektronisch
constateersysteem wordt de inkorfantenne zo geplaatst dat de deelnemer de
inkorfantenne niet dichter kan naderen dan één meter. Uitsluitend de met het
inkorven belaste functionarissen mogen de inkorfantenne tot minder dan een
meter naderen.

6. De bevoegde functionaris controleert of het nummer van de
vaste voetring met het nummer op de display van het bedieningsapparaat
overeenstemt. Is er geen overeenstemming, dan kan de duif slechts via het
elektronisch constateersysteem aan de wedvlucht deelnemen als hij voor
inkorving wordt voorzien van een andere elektronische ring, die aan de vaste
voetring van de duif wordt gekoppeld. Als de duif niet van een andere
elektronische ring wordt voorzien, wordt hem een overeenkomstig dit
wedvluchtreglement te constateren gummiring aangelegd en wordt deze duif,
overeenkomstig het gestelde in artikel 199 lid 8b, op een handgeschreven
uniforme inkorflijst geplaatst.

7. Indien door een printerstoring na het inkorven geen correcte print kan worden gemaakt, mogen de duiven, die voorzien zijn van een elektronische ring, op een handgeschreven uniforme inkorflijst worden geplaatst en bij de vermelding van de gummiring wordt dan een vermelding geplaatst van E, waarmee wordt aangegeven dat de duiven elektronisch worden geconstateerd. De print van de aankomsttijden van de duiven dient dan als klokband waarvan de gegevens op de handgeschreven uniforme inkorflijst worden overgenomen.


Verder wil ik u er nogmaals op wijzen dat de mandenlabels volledig dienen te worden ingevuld. Dus ook het aantal duiven! Vol is niet goed.

Mandenlabels

Hierbij wil ik u er op wijzen dat de mandenlabels correct en volledig ingevuld moeten worden. Dus losplaats waar ze naar toe gaan, verenigingsnummer en plaats en aantal doffers of duivinnen.

Ook moeten natuurlijk alle manden gelood zijn.

De correspondent ter plaatsen let hier op en wij krijgen hierdoor anders problemen en extra kosten.

Mededelingen wk 29

A.s. donderdag is het inkorven voor de dagfondvlucht Bourges. Er is wat misverstand ontstaan doordat deze vlucht door het NPO niet is aangewezen als sectorvlucht. Het is wel een NU concours en zal wel als sector gelost worden. Wij hebben hierdoor besloten dat u deze dagfondvlucht in uw vereniging kan inkorven ook als u geen NIC bent. Let op het minimaal aantal deelnemende liefhebbers dient wel 7 te zijn.

Zoals u op het vervoersschema kunt zien hebben we voor de laatste 3 dagfondvluchten nog maar 3 aanvoerpunten. Hier worden de restmanden aangevuld. Dit betekend wel dat u hier uiterlijk 30 minuten voordat de auto vertrekt aanwezig dient te zijn en uw restmanden dient aan te bieden.

De volgende 2 dagfondvluchten is het wel alleen inkorven bij de NIC’s.

Mandenlijsten zijn alleen verplicht op de dagfondvlucht Issoudun en de overnachtvluchten.


Aankomende vrijdag inkorven voor de oefenvluchten voor de jonge duiven. Er mogen ook oude duiven op deze oefenvlucht mee.

Op de oefenvluchten moeten allemaal duiven via de inkorfantenne en dienen de bestanden D- bestanden ingestuurd te worden. Van de oude duiven komt geen uitslag van de jongen duiven wel. Van de jonge duiven dienen dan ook de W-bestanden ingestuurd te worden.

De jonge duiven deze week insturen onder vluchtcode J29 en de oude duiven die meegaan ter africhting onder code X29.

Voor Noord is de oefenvlucht aangepast in Roosendaal. In Minderhout kunnen we niet lossen met de duiven.


Dit seizoen is het verplicht en blijft het verplicht om 2 dagen voor het inkorven van iedere vlucht of africhting per vereniging uw aantal verwachte duiven en manden door te geven aan uw regio vervoersoördinator. Dit om op de inkorfavonden niet voor grote verrassingen te komen staan en we zo dus op een verantwoorde wijzen de duiven te kunnen vervoeren. Zeker ook gezien de blijvende corona maatregelen. Dus overnachtvluchten uw aantallen op zondagavond, op dinsdag de aantallen voor donderdag en uiterlijk woensdag de aantallen voor de vrijdag inkorving. Voor alle dagen geld aantallen opgeven voor 18.00, zodat het schema hier nog op kan worden aangepast.


De marathon vluchten, de laatste 2 dagfondvluchten en de jonge duivenvlucht Sens worden in grote manden vervoerd om gezamenlijk met de andere afdelingen te kunnen vervoeren.

Let op dat u voldoende grote manden heeft als u op deze vluchten een NIC bent waar inkorft kan worden.


Indien u bij een NIC gaat inkorven en dit is niet in uw eigen vereniging dient u ook daar uw aantal verwachte duiven aan te melden 2 dagen van te voren, zodat deze vereniging hier ook rekening mee kan houden en u eventueel kan opnemen in een schema of andere manier van inkoven.