Maandelijks archief: april 2019

Week 16

Helaas hebben we voor de nieuwe losplaats Strephy geen lossingsvergunning gekregen.

Misschien dat deze later in het jaar wel beschikbaar komt, maar voor aankomend weekend wordt het regio B en regio C Lessines.

Lessines hebben we vorig jaar ook gevlogen en is dus verder een oude bekende.

Week 15

Advies IWB:

Omdat ons veel vragen gesteld worden over de verwachte temperaturen op zaterdag een reactie aan jullie.

Er wordt nu een maximum temperatuur verwacht van zo’n 7 graden.
Daarbij een wind NO 3-4.

Navraag bij de WOWD leert dat hier geen onderzoek van bekend is, vluchten bij een dergelijke temperatuur.

Africhting van afd. 2 vandaag bij 5-7 graden prima is verlopen.

Africhtingen in Duitsland vandaag bij 5 graden ook.

Overleg met liefhebbers en ook bestuurders leert dat de één zegt afgelasten en de meesten beweren dat het weliswaar op het randje is maar dat het moet kunnen

Daarbij wordt wel een minimum temperatuur van 5-6 graden genoemd bij deze wind.

De Belgen hebben langere Vitesse vluchten afgelast.

De Duitsers richten vooralsnog gewoon af.

Alles overwegend adviseert het IWB de afstanden te beperken tot zo’n 150 km.

Dit komt niet op 10-20 km aan, maar veel grotere afstanden  vinden wij onverantwoord.

Zie ook de NPO site.
https://www.duivensportbond.nl/nieuws/week-15-kou-in-de-lucht

.

De vluchten voor aankomend weekend van afdeling 7 gaan dus door.

De originele losplaats Asse Zellik is niet beschikbaar. We hebben een andere losplaats toegewezen gekregen. Het coördinaat is 505256.7 / 041654.9

Week 14

Vrijdag 5 april is het inkorven voor de officiële afdelingsafrichtingen. Deze africhtingen kunnen door iedereen gelijk weer gebruikt worden om alle systemen weer te testen en een proef uitslag te maken bij Compuclub.

Wij verwachten van iedere vereniging ook dat ze dit doen. De aantallen duiven en manden dienen dus ook via de digitale vrachtbrief ingestuurd te worden. Code T14

Via deze weg wensen wij iedereen een fijn seizoen toe met hopelijk mooie vluchten.

Het bestuur / vervoercommissie / lossingscommissie.

Invliegduiven/Kampioenschapsduiven

Door het op de NPO vergadering aangenomen voorstel om invliegduiven weer toe te staan is er enige onduidelijkheid wat er nu binnen afdeling 7 gaat gelden.

Begin volgende week komt er via de NPO nog via de update nog nader bericht over de invliegduiven en bijbehorende instructies.

In afdeling 7 blijven we voor regio- en afdelingsuitslagen nog werken met kampioenschapsduiven zoals deze regeling ook in 2018 was.

Wel geeft de mogelijkheid om invliegduiven in te korven een iets andere situatie.

E.e.a. gaat dan zo worden:

  • Alle duiven moeten altijd over de antenne worden gehaald en het ECS dient te worden ingelezen in de verenigingssoftware en doorgezonden naar de rekenaar t.b.v. registratie en opstelling kostenoverzichten
  • Alle duiven die worden ingemand zijn of invliegduiven of wedstrijdduiven op niveau 1; (en tellen voor de nationale kampioenschappen).
  • De keuze bestaat om op een hoger niveau een afwijkend (lager) aantal duiven aan te geven. De zogenaamde kampioenschapsduiven voor regio en afdeling.
  • Liefhebbers met alleen invliegduiven tellen niet mee voor het aantal deelnemers voor het inkorfcentrum!