Dagelijks archief: 24 november 2018

info voorzitter

Geachte leden,

De afgelopen twee weken hebben er gesprekken met de twee kandidaten voor het voorzitterschap van afdeling 7 plaatsgevonden, dit na de uitgestelde verkiezing van 2 november.

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de heer Bransen te kennen gegeven zijn kandidatuur definitief in te trekken.

Daarnaast heeft de heer Vink te kennen gegeven dat hij meer gedijt in een andere rol dan die van voorzitter.

Dit betekent logischerwijs dat wij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter opnieuw moeten starten en u de mogelijkheid heeft om uzelf als kandidaat aan te melden.

Uiteraard hebben wij als bestuur ook nagedacht over de wijze waarop we de afdeling op de juiste manier kunnen begeleiden richting GPS2021 zonder hiermee onze identiteit te verliezen en zijn van mening dat de heer Harold Arrisse binnen deze context een geschikte voorzitter zou zijn.

Wij dragen de heer Arrisse dan ook voor als kandidaat-voorzitter.  

U kunt u opgeven als tegenkandidaat voor bovengenoemde functie t/m 14 december 2018.

Ook zullen we op korte termijn contact zoeken met de verschillende personen die zich hebben aangemeld voor een commissie. De eerdere overlegronde is dan zeker ook niet voor niets geweest. Uiterlijk 23 december zullen wij dan aangeven hoe de verdere procedure gaat lopen.

Zoals tijdens de vergadering besproken zal de heer v.d. Veer aanblijven als voorzitter tot de nieuwe voorzitter is gekozen.

Bestuur afdeling 7