Maandelijks archief: september 2018

Secties

Zaterdag 13 oktober zijn er vergaderingen van de verschillende secties.

U heeft u kunnen opgeven voor 1 of 2 secties en kan u stem dus laten horen op deze vergaderingen. Bijgevoegd zijn wat stukken. Er zijn er ongetwijfeld nog meer, maar ik heb niet van alle secties stukken ontvangen.

Betaalstaten

Als het goed is heeft u de laatste betaalstaten ontvangen of kunnen downloaden. Hierbij het verzoek om deze binnen 2 weken te betalen, zodat onze vluchtpenningmeester het seizoen ook kan afronden.

De prestatieoverzichten zijn ook weer geplaatst achter de download bij Compuclub.

Agenda

Zoals ieder jaar na het seizoen zijn er verschillende activiteiten van verenigingen en regio’s.

Deze kunt u terugvinden onder agenda.

Mocht u hier ook iets op willen plaatsen lever dan de tekst/afbeeldingen aan zo als het geplaatst kan worden.

Mededeling

Geachte leden,

Het vliegseizoen 2018 loopt bijna ten einde. Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst in juni hebben wij u verteld dat er een nieuw bestuur moet komen. Wij hebben u verder beloofd om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven houden.

Inmiddels zijn er constructieve besprekingen gevoerd tussen vertegenwoordigers uit alle regio’s.  Iedereen is er van overtuigd dat we de afdeling moeten blijven ondersteunen en dat werkzaamheden voor de afdeling door meer handen moeten worden gedaan.

Met elkaar moeten wij een breed draagvlak creëren voor een nieuw bestuur.

Vanuit deze doelstelling is een bestuursmodel opgezet voor onze afdeling. In dit model zullen meerdere commissies bemenst moeten worden door vertegenwoordigers uit alle regio’s.

Naast de vervoerscommissie en de lossingscommissie zal er een concourscommissie worden gevormd. Deze concourscommissie zal ondersteunend zijn voor de secretaris. De concourscommissie zal veel werk uit handen moeten nemen voor de 1e secretaris. Het gaat hier dan om o.a. lossingsvergunningen en hoklijsten. De concourscommissie zal ook adviserend zijn bij het opstellen van het vliegprogramma. Daarnaast zal deze commissie belast zijn met het organiseren van de feestavond.

Er zal een financiële commissie gevormd worden om de penningmeester te ondersteunen in zijn werkzaamheden. De financiële commissie krijgt onder andere als taak om de financiële structuur van de afdeling toekomst klaar te maken. Hier kan gedacht worden aan automatisering van de administratie en betaling van de vluchtgelden via incasso. Deze commissie zal ook adviserende taken hebben. E.e.a. in overleg met de penningmeester.

Het is nu een taak voor de regiobesturen om met haar regioleden tot een juiste invulling van de commissies te komen. Een aantal namen zijn al voor u ingevuld en de regiovoorzitters zullen u hier verder over informeren.

Het bestuur is bijzonder blij met deze ontwikkelingen en vraagt u allen positief mee te werken aan deze initiatieven en nodigt u van harte uit bij te dragen aan dit proces. Meldt u aan bij uw regiobestuur voor de nieuw te vormen commissies!

We gaan met zijn allen voor mooie duivensport binnen afdeling 7.

Het bestuur.

J37 Melun – 2

De jonge duiven van Melun worden donderdag vervoerd in de grote manden en worden gezamenlijk vervoerd met afdelingen 8 en 9.

Er moet ingekorfd worden in een NIC met minimaal 7 liefhebbers. 

28 duiven per mand. Er moeten mandenlijsten geschreven worden en er dient bij aankomst van de duiven gemeld te worden.

J37 Melun

Zoals hieronder in een eerder bericht is aangegeven hadden wij u per vereniging verzocht om het verwachte aantal duiven voor Melun afgelopen zaterdag op te geven.

Helaas heb ik dat nog niet van iedereen gehad. Wij kunnen zo slecht inschatten hoeveel duiven er komen en hoe wij dus kunnen vervoeren.

Bij deze dus nog een oproep als u nog niet heeft aangegeven hoeveel duiven uw vereniging verwacht in te korven dit uiterlijk vandaag maandag 10-09 voor 20.00 op te geven.

Troyes update!

Na uitvoerig overleg met het bestuur van Afdeling 8 GOU hebben wij over het inkorven van de duiven voor Troyes op donderdag 6 september en het uitlezen van de ECS na de wedvlucht het volgende afgesproken:

Om de concoursveiligheid te kunnen garanderen en te voldoen aan de NPO reglementen stelt Afdeling 8 GOU 2 inkorfcentra open voor Troyes.

PV de Lingebode, Wouter Plasstraat 2a, 6671 AP Zetten

PV de Eendracht, Schimmelstraat 2, 3842 CN Harderwijk

Bij deze inkorfcentra zijn alle ECS welkom.

De genoemde inkorfcentra maken uit uw klok het zogenaamde D-bestand en sturen dat naar een functionaris van Afdeling 7 die de bestanden samenvoegt en inzendt naar Compuclub.

Bij het inkorven dient u de vrachtgelden en eventuele kosten van het inkorfcentrum te voldoen. De overige kosten, rekengeld en eventuele uitslagen worden via uw verenigingspenningmeester in rekening gebracht.

De duiven dient u bij thuiskomst te melden bij het inkorfcentrum.

Het afslaan dient te gebeuren in het door u gekozen inkorfcentrum. Deze maken dan een W-bestand welke door onze functionaris worden verwerkt en ingezonden.

Wij wensen u allen veel succes.

Troyes

Geachte leden,

Bij onze inventarisatie voor de deelname aan de wedvlucht Troyes is gebleken dat in geen van de drie beoogde inkorfcentra het minimum aantal deelnemers van 7 voor deelname aan de NPO Sector vlucht wordt bereikt.

Dientengevolge zullen wij geen activiteiten ondernemen om deze vlucht te faciliteren. Het staat u dan ook vrij om in één van de andere afdelingen in Sector 3 in te korven.

Ten aanzien van Troyes hebben wij de NPO gevraagd ons te berichten of deze telt voor de Nationale Kampioenschappen Jonge duiven 2018. Hier hebben wij geen antwoord op gekregen en gaan er van uit dat de door ons aangemelde vluchten tellen voor de NK jonge duiven. Troyes telt daar niet in mee!

Het bestuur.