Dagelijks archief: 23 augustus 2018

J35-J36-J37

Geachte leden,

Zaterdag 1 september hopen wij onder mooie omstandigheden de Sector vlucht vanuit Nanteuil te vervliegen. Wij vervoeren de duiven zelf in onze eigen containers, waarbij 25 duiven in de manden mogen. Alleen inkorven bij een eerder opgegeven NIC met 7 deelnemende leden.  

Op zaterdag 8 september staat de tweede sectorvlucht alweer op het programma vanuit Troyes. Wellicht ten overvloede: Deze vlucht telt niet voor het kampioenschap jonge duiven van onze afdeling en regio’s.

Van de NPO nog geen antwoord gekregen op onze vraag of deze vlucht meetelt voor de Nationale Kampioenschappen Jonge duiven.

Wij willen de duiven naar Troyes in combinatie met de Afdelingen 8 en 9 vervoeren in GROTE manden. Alleen in Soest, IJsselstein en Velddriel kunt u voor deze vlucht inkorven! (bij voldoende deelname). De vrachtprijs is nog niet bekend omdat wij die laten afhangen van de deelname en de bezetting van de container. Vooralsnog lijkt de prijs uit te komen op ongeveer € 1,50 per duif.

Wilt u zo vriendelijk zijn om na thuiskomst van Nanteuil, uiterlijk zaterdag 1 september bij uw NIC naar keuze op te geven met hoeveel duiven u denkt te gaan deelnemen zodat wij een indicatie hebben van het aantal duiven. Eventueel kan dit ook per mail aan de afdeling met aangeven waar u gaat inkorven.

Dan volgt op zaterdag 15 september de laatste Jonge duivenvlucht, tevens Sector vlucht, vanuit Melun. Deze vlucht telt wel mee voor de regio- en afdelingskampioenschappen. Omdat dit een Sector vlucht is dient u met minimaal 7 leden deel te nemen in een NIC! Wij dringen er op aan om het inkorven zoveel als mogelijk centraal te doen omdat ook deze duiven in GROTE manden worden vervoerd. Wij verzoeken de verenigingen met toestemming voor een NIC om uiterlijk zaterdag 8 september aan te geven of u gaat inkorven en zo ja hoeveel duiven u verwacht in verband met de distributie van de grote manden.

Samengevat: deelname aan de Sector vluchten alleen via de Nationale Inkorfcentra. Troyes J36 en Melun J37 worden vervoerd in grote manden. Het is van belang om tijdig uw deelname en beoogde aantal duiven op te geven voor de Sector vluchten van uw keuze zodat wij het vervoer hierop kunnen aanpassen.

Het bestuur.