Maandelijks archief: augustus 2018

J35-J36-J37

Geachte leden,

Zaterdag 1 september hopen wij onder mooie omstandigheden de Sector vlucht vanuit Nanteuil te vervliegen. Wij vervoeren de duiven zelf in onze eigen containers, waarbij 25 duiven in de manden mogen. Alleen inkorven bij een eerder opgegeven NIC met 7 deelnemende leden.  

Op zaterdag 8 september staat de tweede sectorvlucht alweer op het programma vanuit Troyes. Wellicht ten overvloede: Deze vlucht telt niet voor het kampioenschap jonge duiven van onze afdeling en regio’s.

Van de NPO nog geen antwoord gekregen op onze vraag of deze vlucht meetelt voor de Nationale Kampioenschappen Jonge duiven.

Wij willen de duiven naar Troyes in combinatie met de Afdelingen 8 en 9 vervoeren in GROTE manden. Alleen in Soest, IJsselstein en Velddriel kunt u voor deze vlucht inkorven! (bij voldoende deelname). De vrachtprijs is nog niet bekend omdat wij die laten afhangen van de deelname en de bezetting van de container. Vooralsnog lijkt de prijs uit te komen op ongeveer € 1,50 per duif.

Wilt u zo vriendelijk zijn om na thuiskomst van Nanteuil, uiterlijk zaterdag 1 september bij uw NIC naar keuze op te geven met hoeveel duiven u denkt te gaan deelnemen zodat wij een indicatie hebben van het aantal duiven. Eventueel kan dit ook per mail aan de afdeling met aangeven waar u gaat inkorven.

Dan volgt op zaterdag 15 september de laatste Jonge duivenvlucht, tevens Sector vlucht, vanuit Melun. Deze vlucht telt wel mee voor de regio- en afdelingskampioenschappen. Omdat dit een Sector vlucht is dient u met minimaal 7 leden deel te nemen in een NIC! Wij dringen er op aan om het inkorven zoveel als mogelijk centraal te doen omdat ook deze duiven in GROTE manden worden vervoerd. Wij verzoeken de verenigingen met toestemming voor een NIC om uiterlijk zaterdag 8 september aan te geven of u gaat inkorven en zo ja hoeveel duiven u verwacht in verband met de distributie van de grote manden.

Samengevat: deelname aan de Sector vluchten alleen via de Nationale Inkorfcentra. Troyes J36 en Melun J37 worden vervoerd in grote manden. Het is van belang om tijdig uw deelname en beoogde aantal duiven op te geven voor de Sector vluchten van uw keuze zodat wij het vervoer hierop kunnen aanpassen.

Het bestuur.

J33

Hierbij de eerste 10 van de jonge duivenvlucht J33 vanaf Nanteuil. Allen van harte gefeliciteerd.

 

Lossing Nanteuil

Tijdens de lossing van Nanteuil deze morgen is er bij een groep Belgen iets niet goed gegaan.

Volgens afspraak zouden wij om 07.30 onze duiven lossen en zouden de Belgen beginnen om 07.40.

Echter tijdens de voorbereiding van de lossing van de eerste groep Belgische duiven ontsnapte er een paar. Hierop besloten ze om de rest ook te lossen. Wij waren toen echter ook al aan het lossen en konden ook niet stoppen.

Totaal ging het om een groep Belgische duiven van ca. 20 manden.

Helaas is dit zo gebeurd, maar een andere oplossing was er voor beide niet.

Mededeling wk 33

Geachte leden,

Het bestuur heeft jongstleden dinsdag 14 augustus overleg gevoerd met de voorzitters van de Afdelingen 8 en 9. Wij hebben met name gesproken over de Sector vluchten met de jonge duiven 2018 en een blik vooruit geworpen op 2019 om de huidige gang van zaken te voorkomen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat in Afdeling 7 het vliegprogramma dat op onze site staat met de jonge duiven wordt uitgevoerd. J35 vanuit Nanteuil en J37 vanuit Melun. De extra vlucht J36 vanuit Troyes telt niet voor onze afdelingskampioenschappen en wordt in enkele inkorfcentra, die wij nog moeten benaderen, ingemand. Aan de NPO hebben wij het verzoek gestuurd om de door ons in het voorjaar opgegeven vluchten voor de Nationale Kampioenschappen Jonge Duiven te handhaven omdat wij ons programma normaal hebben kunnen uitvoeren.

Hiervoor tellen vooralsnog dus de vluchten:

J30
J31
J32
J33
J34
J35
J37

Wij hebben ook gesproken met de Afdelingen 8 en 9 om de wedvlucht J35 vanuit Nanteuil van een grotere afstand te laten plaatsvinden, maar dat vinden wij met het oog op de belasting van de jonge duiven niet verantwoord. Daarbij telt mee dat wij nog niet weten welke vluchten definitief tellen voor de Nationale Kampioenschappen natuurlijk.

Wij rekenen op uw begrip.

Het bestuur.

J32

Hierbij de uitslag van J32. Allen van harte gefeliciteerd.

Volgende week is er geen nationale vlucht, maar komt er wel een “TT” uitslag van de eerste 10 van de “autovlucht” van de afdeling.

NU

Onlangs kregen wij de vraag hoe het zat met de afrekeningen voor de NU.

Deze vind u in de fin. overzichten die Compuclub aan de verenigingen beschikbaar stelt achter de inlog. Deze worden weergegeven onder de code NUB gevolgd ver. nr. enz.

De gelden kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL62 INGB 0005 9599 42 t.n.v. Afdeling Midden Nederland onder vermelding van ver. nr. en vluchtcode.

J32 Roye

Nog even voor de zekerheid. Vandaag inkorven Roye jonge duiven. Er mogen geen oude duiven meer mee. Insturen onder J32.

Zie ook nog eerder bericht betreffende opgeven voor de auto poule en top 25.

Africhtingen week 32/33

Bericht aangepast 10-08-2018

Voor aankomende week staan er weer africhtingen gepland.

Regio C heeft 1 africhting voor de natour op zondag 12-08 vanaf Minderhout.

Regio A en B hebben afgelopen week al een africhting gehad en aankomende week hebben die nog een africhting.

Regio A maandag inkorven, dinsdag 14-08 los Breda/Meer 

Regio B dinsdag inkorven, woensdag 15-08 los Duffel

Het tarief voor de africhtingen is 47 ct per duif.

Sector vluchten jong

Geachte leden,

Het NPO bestuur stelt naar aanleiding van het annuleren van een vlucht voor de jonge duiven van enkele afdelingen voor om het vliegprogramma voor de Nationale en Sectorale vluchten ingrijpend te wijzigen.

Het voorstel is in week 33 Nanteuil, conform ons programma, maar dan niet als Sector vlucht. Wij vliegen deze vlucht wel in onze afdelingscompetitie.

Voor week 35 1/9 stelt de NPO Nanteuil voor als Nationale vlucht Sector 3. Akkoord, maar had wellicht iets verder mogen zijn. Deze vlucht telt in onze afdelingscompetitie.

Voor week 36 8/9 stelt de NPO Troyes voor als sector vlucht. Dat is ca. 430 km voor Utrecht maar ligt te Oostelijk vindt het bestuur Afdeling 7. Sourdun lijkt ons een beter alternatief. Wij hebben deze vlucht niet geprogrammeerd en zullen hem faciliteren voor de belanghebbenden. Deze vlucht telt dus niet voor de afdelingscompetitie.

Voor week 37 15/9 stelt de NPO conform ons vliegprogramma Melun voor als Nationale vlucht voor sector 3. Akkoord. Deze vlucht telt in onze afdelingscompetitie.

De reden om de vlucht van 8 september niet toe te voegen aan onze competitie lijkt ons duidelijk. Niet tijdens het spel de regels veranderen. Daarbij vinden wij het na een tot op heden als zwaar te benoemen programma niet wenselijk om de jonge duiven drie weken op rij op donderdag in te manden voor vluchten met een totaal afstand van ruim 1.200 km voor Utrecht! Wij kennen de wensen van onze zuidelijke liefhebbers met betrekking tot meer afstand en willen daar ook aan meewerken, maar wel met een week rust tussen de betreffende vluchten.

Het bestuur.

Attractievluchten jong -2-

Autovlucht Nanteuil

18 augustus 2018 vervliegen we de “Auto” hoofdprijs van Afdeling Midden Nederland vanaf Nanteuil ( reserve 1-9-2018)

Hoofdprijs maximaal €7000,-

Resterende bedragen in prijzen van €25,-

Inleg: 2,50 per duif. inschrijven t/m 11-08-2018

autowedvlucht 2018 of als PDF

TOP 25 JONGE DUIVEN”

Top 25 gaat over de vluchten J32 t/m J37 (J36 is geen afdelingsvlucht en telt niet mee)

  • 1e prijs € 400,- 
  • 2e prijs € 175,- 
  • 3e prijs € 75,- 
  • 4e prijs € 50, –

Inleg: totaal € 1, –  inschrijven t/m 10-08-2018

top 25 jonge duiven 2018 of als PDF

Voor meer informatie zie de inschrijfformulieren