Maandelijks archief: juni 2018

Melun

Geachte leden,

Er heerst teleurstelling alom. Zeker nu wij op donderdag 28 juni weer hebben moeten besluiten om de wedvlucht vanuit Melun in te korten naar Pont st. Maxence. Reacties van A tot Z, in de vorm van applaus, belachelijk en zwaar teleurstellend.
Reeds op zondag 24 juni werd het bestuur gevraagd om op basis van de weersverwachting voor vrijdag 29 en zaterdag 30 juni de wedvlucht vanuit Melun in te korten. Overleg met het bestuur, vervoerscommissie en lossingscommissie resulteerde in een unaniem, nee, niet inkorten.
Ons uitgangspunt is dat het met onze vervoersmiddelen en -methode volledig verantwoord is om onder de huidige omstandigheden ervaren duiven de wedvlucht vanuit Melun op te leggen. De temperatuur in Frankrijk is toch niet van dien aard dat onze duiven dit niet aan kunnen. Bij een verwachtte tijdige lossing zijn de duiven voor het heetst van de dag terug op de hokken van Melun. Was hier twijfel over geweest dan hadden wij vroegtijdig willen en kunnen besluiten om de duiven op vrijdag 29 juni in te manden voor een kortere midfondvlucht.
Er zijn nu liefhebbers teleurgesteld omdat wij hebben ingekort, of omdat we onvoldoende hebben ingekort, of omdat we niet eerder hebben besloten in te korten of omdat we niet eerder hebben gecommuniceerd dat er plannen waren om in te korten. Resultaat: velen zijn teleurgesteld. Wij dus ook, want we doen het natuurlijk nooit naar ieders zin.

 

De reden om toch in te korten was een bericht van het IWB op donderdag 28 juni om 11.27 uur waarin stond dat men adviseerde om de vluchten met de oude duiven in te korten tot een afstand van ca. 350 km hart afdeling. Later werd dat gewijzigd in ca. 4 tot 4,5 uren vliegen. Als eerste hebben wij contact opgenomen met de NPO voorzitter om het bericht aangepast te krijgen. Dat is niet gelukt en daar kregen wij aan het einde van de middag uitsluitsel over. Toen konden wij natuurlijk niet meer de inkorving uitstellen naar vrijdag, hoewel wij dat om 12 uur op donderdag al geen optie meer vinden in verband met het voeren van de vluchtduiven bij de liefhebbers op de hokken.

Al eerder gaf het IWB dit jaar eigenlijk veel te laat het advies om uit te wijken naar het oosten. Dat was het geval op Blois/Gien. Op zich pakte dat goed uit want vanuit Blois hadden wij absoluut geen vlucht gehad dat weekend.
Al eerder heeft onze lossingscommissie in samenspraak met het afdelingsbestuur moeten besluiten om in te korten en af te wijken. Dat is absoluut niet wat wij willen. Uitvoeren van het vastgestelde vliegprogramma is ons doel. Daar doen we iedereen recht mee. Maar op het moment dat er adviezen van het IWB rondgaan om aan te passen, dan kunnen wij niet anders besluiten om daar in mee te gaan, want als het dan ook fout afloopt kent u ieder de reacties die dan los komen!

Hoe nu verder:

De weersverwachting voor de komende week en misschien wel weken is dat het mooie warme weer aanhoudt. De klimaatverandering waar meteorologen over spreken zal dat beeld eerder nog versterken de komende jaren!
Dat zal zeker gevolgen kunnen hebben voor de africhtingen en wedvluchten met de jonge duiven. U, als liefhebber, moet er op kunnen vertrouwen dat u bij inkorving uw duiven afgeeft met als doel deze na een mooie africhting of wedvlucht vrijwel zonder uitzondering terug te zien op uw hokken. Daar spannen wij ons tot het uiterste voor in. Wij zijn van mening dat wij de kennis en de middelen hebben om de wedvluchten met oude- en jonge duiven met goed gevolg deel te laten nemen aan wedvluchten en africhtingen.
Daarom zullen wij de geplande dagfond vluchten, voor zover dat binnen onze bevoegdheid blijft binnen Sector 3 en de NPO, niet aanpassen. Dat geldt dus ook voor de Sector midfond- en jonge duiven vluchten.
In het uiterste geval zullen wij het programma met de jonge duiven 1 week naar achteren opschuiven en dan de vlucht van week 34 laten vervallen. 1 jonge duivenvlucht minder dus. Let op, dit is nog niet definitief!
Tevens moeten wij bezien op welk tijdstip er bij de lossingen met jonge duiven besloten moet worden om uit te stellen of de vlucht af te gelasten. Wij worden op dit moment geconfronteerd met de KBDB op o.a. de losplaatsen Duffel en Asse Zellik, dat wij de duiven voor een bepaald tijdstip moeten lossen of anders enkele uren moeten wachten in verband met de thuiskomst van de duiven bij liefhebbers in de omgeving van onze lossingsplaatsen. Dat kan conflict opleveren met de adviezen van het IWB. Maar ook hier geldt: wij hebben ook onze eigen expertise, maar vragen daarvoor wel nadrukkelijk uw instemming. Dus concreet: wilt u bij temperaturen van 28 graden of meer uw duiven lossen aan het einde van de ochtend, of al vroeg in de morgen, bijvoorbeeld 9 uur, besluiten om de duiven terug te laten keren naar de laadplaatsen of dichterbij te lossen? Dat heeft altijd gevolgen voor het vliegprogramma moet u zich realiseren!

Wij vragen u dus om uw steun en begrip voor de besluiten die wij moeten nemen.

Het bestuur, lossingscommissie en vervoerscommissie.

WK26

A.s. donderdag inkorven voor de midfondvlucht.

I.v.m. de overgang naar warm weer deze week 22 duiven per mand.

Op dringend advies van het IWB  en na overleg tussen lossingscommissie en bestuur hebben we besloten om de vlucht Melun in te korten in Pont st. Maxence.
Het inkorven blijft donderdag.
We zullen onder en boven in de wagen zoveel mogelijk rijen openhouden. 22 duiven per mand zoals al eerder aangegeven.

Voor de africhtingen van volgende week kijken we nog wat we gaan doen.

 

E25 + A25

Hierbij de eerste 10 prijzen van E25 Chateaudun en A25 Periqueux in afdeling 7.

Allen gefeliciteerd.

A25 E25

Africhtingen

De africhtingen beginnen weer. Hieronder vind u het overzicht zoals dat nu vaststaat.

We zullen ook proberen om de lossingstijden op het lossingsgedeelte op tijd te plaatsen zodat u hier rekening mee kan houden.

Het is niet toegestaan om mee te doen in een andere regio dan uw eigen. Tenzij dit door de afdeling wordt aangegeven.

Jonge duiven

T26 T27
Regio A Vuren 3-7-2018 Minderhout 7-7-2018
Regio B Breda 3-7-2018 Duffel 7-7-2018
Regio C Breda 3-7-2018 Duffel 7-7-2018

Natour

T32 T33
Regio A Vuren 7-8-2018 Minderhout 15-08-2018
Regio B Breda 7-8-2018 Duffel 15-08-2018
Regio C Breda 7-8-2018 Duffel 15-08-2018

Regio B1 organiseert zelf tevens nog extra africhtingen:

20-06 Meerkerk

26-06 Hedel

31-07 Kaatsheuvel

Deze worden door B1 zelf gecoördineerd, maar we proberen ook hiervan de lossingstijden te melden.

De extra africhting van Regio A 26-06 gaat niet door.

M24 + A24

Hierbij de eerste 10 prijzen van M24 Nateuil en A24 St. Vincent in afdeling 7.

Allen gefeliciteerd.

A24 St. Vincent M24 Nanteuil

M24-2

De aanloop naar de sector vlucht vanuit Nanteuil was niet zoals wij dat gehoopt hadden.

Dankzij de inzet van alle betrokkenen bij het inkorven, laden en vervoeren van onze duiven zijn wij ruim op tijd naar Nanteuil le Haudouin vertrokken. (aankomst ca. 02.45)

Het bestuur wil allen bedanken voor hun inzet en complimenteren met hun betrokkenheid

NIC

Zoals in het bericht bij inkorven Nanteuil te lezen valt moet er bij de sectorvluchten ingekorfd worden bij een Nationaal Inkorf Centra. (NIC).

Dit is dit jaar voor het eerst ook bij de Midfond zo en later ook bij de dagfond en jonge duiven. Veel verenigingen hebben trouwens een NIC aangevraagd voor deze vluchten. zie hier het overzicht van de verenigingen. NIC 2018 AFDELING 7 versie 14-06-2018

Voor deze vluchten gelden dezelfde regels als we gewend waren bij de marathonvluchten. Dus ook b.v. mandenlijsten. Tevens dienen de duiven ook gemeld te worden. Voor de midfond wijkt dit melden nog iets af. Zie onder 2018 melden voor hoe en wat.

 

M24 Nanteuil

Beste Sportvriend(in),

Na goed en langdurig overleg zijn de vertegenwoordigers van Afdeling 7-8-9 tot de conclusie gekomen dat de geplande sectorvlucht van komende zaterdag M24 Nanteuil le Haudouin doorgang moet vinden.

Alle punten en belangen van de drie afdelingen zijn goed afgewogen. Van daaruit is besloten dat Afdeling 8-9 op donderdagavond naar Nanteuil le Haudouin vertrekken. Gezien het onregelmatige verloop van de vluchten afgelopen weekend in Afdeling 7 is besloten dat zij op vrijdagavond zullen vertrekken.

De verwachte aankomst tijd in Nanteuil le Haudouin voor Afdeling 7 is zaterdagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur. Om de duiven voldoende rust te geven en gelegenheid tot water drinken worden de duiven daarom op zijn vroegst om 8.00 uur gelost.

Dit besluit is met name tot stand gekomen vanuit de ingezette samenwerking tussen Afdeling 7-8-9.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel succes op de eerste sectorale midfondvlucht!

Met vriendelijke groet,
Besturen Afdeling 7-8-9

 

Voor ons betekend dit ook dat we nog meer ons er voor moeten inzetten dat we op tijd kunnen vertrekken. Alle verenigingen in afdeling 7 worden dus  verzocht om 30 minuten eerder aan te leveren dan afgelopen week op vrijdag. Alle aanvoertijden en vertrek tijden dus 30 minuten eerder! 

Tevens dienen de duiven gemeld te worden zie onder 2018 – melden.

Is vrijdag inkorven dus 28 duiven per mand.

De sector vlucht gaat dus door. Let op! inkorven alleen in een NIC. Ook op de sector vluchten moeten er Mandenlijsten gemaakt worden.

E23

Hierbij de uitslag van de dagfondvlucht Gien van zaterdag 9 juni. Allen gefeliciteerd.

E23 Gien

 

Blois wordt Gien

Geachte leden,

Om 12.46 uur vanmiddag, 8 juni 2018, ontvingen wij het onderstaande bericht van het IWB:

Goedemiddag,
Het IWB adviseert voor de losplaats Blois een oostelijker losplaats te kiezen, bijvoorbeeld Gien.
Morgen wordt ten westen van Parijs eerst lage bewolking (stratus) en slecht zicht verwacht.
Volgens verwachting knapt dit pas tussen 9 en 10 op.
Komen de duiven eind middag, begin avond aan, dan worden er met name in afdeling 9 onweersbuien verwacht .
Zondag lijken er geen lossingsmogelijkheden te zijn voor de dagfond.
Ook alle andere losplaatsen aan de westkant zullen tot 10 uur met die omstandigheden te maken hebben.
Groet   IWB

Naar aanleiding van dit bericht heeft onze LC al voor 13 uur contact gehad met de LC van Afdeling 9 en onze voorzitter. De voorzitter heeft de overige twee bestuursleden gebeld. Onze eerste optie was uitwijken naar Salbris, maar daar mag op zaterdag niet gelost worden.
Zowel het IWB als het weerbureau van Afdeling 9, Zimoa, adviseren zo veel als mogelijk naar het Oosten te gaan om de kans op een (tijdige) lossing te vergroten.
Wij vinden het buitengewoon vervelend dat wij niet naar Blois gaan met het oog op deelname aan competities met een minimum afstand voor de dagfond van 500 km, maar zien geen alternatief.
Ter volledigheid delen wij u mee dat Afdeling 8 het besluit hierover aan Afdeling 7 heeft gelaten omdat wij als gevolg van gemaakte afspraken op deze vlucht de eindverantwoordelijken zijn.
Wij gaan dus naar Gien en hopen daarmee een prachtige wedvlucht te kunnen bieden in plaats van een uitgesteld of afgelast concours vanuit Blois.

Het bestuur.