Dagelijks archief: 10 mei 2018

Mededeling wk 19

Geachte leden,

Naar aanleiding van diverse incidenten op onze laadplaatsen en de u bekende dreigbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Enkele weken geleden heeft er een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Daar hebben wij handelend in moeten optreden.

Vrijdagavond 4 mei heeft er op een andere laadplaats wederom een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Wij vinden het schandalig dat op de avond waarop de slachtoffers van geweld worden herdacht dit soort incidenten plaatsvinden. De convoyeur en chauffeur hebben dit als zeer bedreigend ervaren.
Uiteraard heeft de werkgever van de chauffeur naar ons gereageerd en ons te kennen gegeven dat ingeval van herhaling de trekker zal worden losgekoppeld van de oplegger/ container en er geen duiven voor ons meer zullen worden vervoerd.
Met klem benadrukken wij dat onze verantwoordelijken op de laadplaats door ons zijn gevraagd deze taak te vervullen met alle daarbij behorende bevoegdheden. Zij zijn dus beslissingsbevoegd en de verenigingen dienen de aanwijzingen te volgen.
Ons uitgangspunt is dat wij zo veel als mogelijk onder gelijke omstandigheden vervoeren en gelijktijdig lossen waardoor van enige beïnvloeding van het verloop van de wedvluchten geen sprake kan zijn. Alle aannames en veronderstellingen daaromtrent zijn louter speculatief en niet door wetenschappelijk bewijs ondersteund. Al onze mensen doen wekelijks hun uiterste best om u optimaal van de duivensport te laten genieten. Daar past geen bedreiging of handtastelijkheden bij. Als we het met elkaar oneens zijn zijn daar talloze andere wegen voor. Onze mensen moeten ook met plezier hun taak kunnen vervullen. In deze tijd is het geen enkel probleem via de telefoon of email uw vragen te stellen. Voor dringende zaken hebben onze mensen altijd het nummer van de voorzitter of secretaris tot hun beschikking.

Op dinsdagavond 8 mei is er indringend gesproken met de besturen van alle verenigingen uit de betrokken regio met betrekking tot het laatste incident. Woensdag 2 mei al met de andere betrokkenen. Negatieve energie die we veel beter kunnen benutten.
Al eerder gaven wij u te kennen dat het vliegseizoen 2017 ons heel veel interne spanningen heeft gegeven en direct daardoor 2 zeer gewaardeerde bestuurders en de voltallige lossingscommissie hebben verloren.
U zult begrijpen dat we dit niet nog eens laten gebeuren.

Alle veroorzakers hebben van onze een zeer ernstige waarschuwing gehad. Wij houden de betreffende verenigingen verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop vanaf nu. De eerste de beste die nu nog over de schreef gaat wordt direct aangeklaagd voor een tuchtmaatregel bij het ISR.
Gelukkig kunnen wij u wel melden dat allen diepe spijt hebben betuigd.

In het kader van de voorbije vier weken wensen wij in gesprek te gaan met de besturen van al onze verenigingen over hoe met elkaar om te gaan en om dit soort incidenten te voorkomen.
Realiseer u dat de rek er bij ons nu echt wel uit is. Niet voor niets stond in een vorige publicatie dat wij hebben overwogen al onze taken per direct neer te leggen. Wanneer een van onze twee vervoerders als gevolg van dit soort zaken stopt met het vervoer van onze duiven dan kunnen wij die keuze niet eens meer maken. Dan is er geen duivensport meer mogelijk in Afdeling 7 Midden Nederland.

Aan u allen de oproep om dat te voorkomen.
Behandel elkaar met respect. Bewandel met uw opmerkingen de geëigende paden. Bezoek onze vergaderingen hetgeen bijna één derde deel van de verenigingen heeft nagelaten het afgelopen jaar.

Tot slot bedanken wij allen voor de tientallen steunbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dat heeft ons gesterkt in het besluit om door te gaan.

 

Het bestuur.