Maandelijks archief: mei 2018

Mededelingen wk 22

Constance Zondag en Evert Kampert SR hebben helaas besloten hun bestuursfunctie per direct neer te leggen.
Hun besluit heeft geen invloed op de voortgang van de wedvluchten.
Wij hadden al een bijeenkomst gepland met al onze verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u verder informeren. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Het bestuur.


Melden van de Duiven t.b.v. afdeling 7

Er hoeft alleen maar gemeld te worden op de nationale vluchten.
Dus dagfond Chateauroux, nationaal jonge duiven en de sector en nationale marathon vluchten.

Alleen nationaal melden is dan verplicht. Voor de regels hiervoor zie instructies NPO.
Ook als er niet gemeld hoeft te worden voor een van de bovengenoemde vluchten bij de NPO is het wel voor afdeling 7 verplicht.
Melden via de Compuclub meldsite

Periqueux week 22 is het dus niet verplicht om te melden via Compuclub/Nationaal. Maar dit kan wel!
Melden in uw vereniging zal wel moeten gebeuren.
 

E21

Uitslag E21 Orleans. Allen van harte gefeliciteerd.

E21 Orleans

of as PDF E21

 

Mededelingen week 21

Geachte leden,

Ondanks grote inspanning van onze convoyeurs ter plaatse en het ingebreke blijven van de correspondent is het terrein te La Ferte St. Aubin niet toegankelijk.
Geschikte losplaatsen in de directe nabijheid zijn niet voorhanden.

Daardoor zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar Orleans.

Helaas moeten wij ons op overmacht beroepen. Een langere afstand vonden wij onder deze omstandigheden onverantwoord.

Het bestuur.

 

Mededelingen wk 20

Het geschatte aantal duiven wat er op Perigueux van 1 juni zal worden ingekorfd komt op ca. 1300/1400 duiven volgens de opgave van de verenigingen. Dit hangt natuurlijk sterk af van de weersverwachtingen, maar hierdoor zullen we wel zelf vervoeren en blijft het Perigueux.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden al de marathonvluchten vervoerd in de grote manden. Indien uw vereniging op 1 of meerdere vluchten inkorft zult u dus grote manden nodig hebben. Indien u deze nog niet heeft geef het dan z.s.m. door zodat dit geregeld kan worden.

————-

Dit jaar organiseert Brabant 2000 africhtingen waar ook in onze afdeling op kan worden ingekorfd. Deze worden zo goed als compleet door B2000 geregeld.

Ook de lossingen worden door B2000 bepaald. Onze Lossingscommissie heeft daar weinig tot niets over te zeggen. Voor info betreffende de lossingen e.d. verwijzen wij u dus naar hun site.

 

Extra africhting B2000

Bericht africhtingen Brabant 2000:

Nadat de africhtingsvlucht van zondag 13 mei is afgelast hebben we van diverse marathonspelers de vraag gekregen of we voor a.s. woensdag 16 mei een extra opleervlucht vanuit Roye willen organiseren. (inkorven op dinsdag).

Dit inkorven is alleen in de inkorflokalen van de verkorte ophaalroute.

Ophaaltijden:

Soest                    inkorven tussen 18.00 en 19.30

Kerkdriel             inkorven tussen 19.00 en 20.00

 

De africhting zondag 20 mei wordt Quievrain i.p.v. Menen.

Uitslag M19

Hierbij de eerste 10 van M19 nateuil. Allen gefeliciteerd.

M19 of als pdf

Africhting Brabant 2000 13-05-2018 afgelast

Gelet op de slechte weersverwachting voor zondag 13 mei zal de africhtingsvlucht Roye met verkorte ophaalroute worden afgelast !!

Met vriendelijke groet,

 

Brabant 2000

Mededeling wk 19

Geachte leden,

Naar aanleiding van diverse incidenten op onze laadplaatsen en de u bekende dreigbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Enkele weken geleden heeft er een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Daar hebben wij handelend in moeten optreden.

Vrijdagavond 4 mei heeft er op een andere laadplaats wederom een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Wij vinden het schandalig dat op de avond waarop de slachtoffers van geweld worden herdacht dit soort incidenten plaatsvinden. De convoyeur en chauffeur hebben dit als zeer bedreigend ervaren.
Uiteraard heeft de werkgever van de chauffeur naar ons gereageerd en ons te kennen gegeven dat ingeval van herhaling de trekker zal worden losgekoppeld van de oplegger/ container en er geen duiven voor ons meer zullen worden vervoerd.
Met klem benadrukken wij dat onze verantwoordelijken op de laadplaats door ons zijn gevraagd deze taak te vervullen met alle daarbij behorende bevoegdheden. Zij zijn dus beslissingsbevoegd en de verenigingen dienen de aanwijzingen te volgen.
Ons uitgangspunt is dat wij zo veel als mogelijk onder gelijke omstandigheden vervoeren en gelijktijdig lossen waardoor van enige beïnvloeding van het verloop van de wedvluchten geen sprake kan zijn. Alle aannames en veronderstellingen daaromtrent zijn louter speculatief en niet door wetenschappelijk bewijs ondersteund. Al onze mensen doen wekelijks hun uiterste best om u optimaal van de duivensport te laten genieten. Daar past geen bedreiging of handtastelijkheden bij. Als we het met elkaar oneens zijn zijn daar talloze andere wegen voor. Onze mensen moeten ook met plezier hun taak kunnen vervullen. In deze tijd is het geen enkel probleem via de telefoon of email uw vragen te stellen. Voor dringende zaken hebben onze mensen altijd het nummer van de voorzitter of secretaris tot hun beschikking.

Op dinsdagavond 8 mei is er indringend gesproken met de besturen van alle verenigingen uit de betrokken regio met betrekking tot het laatste incident. Woensdag 2 mei al met de andere betrokkenen. Negatieve energie die we veel beter kunnen benutten.
Al eerder gaven wij u te kennen dat het vliegseizoen 2017 ons heel veel interne spanningen heeft gegeven en direct daardoor 2 zeer gewaardeerde bestuurders en de voltallige lossingscommissie hebben verloren.
U zult begrijpen dat we dit niet nog eens laten gebeuren.

Alle veroorzakers hebben van onze een zeer ernstige waarschuwing gehad. Wij houden de betreffende verenigingen verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop vanaf nu. De eerste de beste die nu nog over de schreef gaat wordt direct aangeklaagd voor een tuchtmaatregel bij het ISR.
Gelukkig kunnen wij u wel melden dat allen diepe spijt hebben betuigd.

In het kader van de voorbije vier weken wensen wij in gesprek te gaan met de besturen van al onze verenigingen over hoe met elkaar om te gaan en om dit soort incidenten te voorkomen.
Realiseer u dat de rek er bij ons nu echt wel uit is. Niet voor niets stond in een vorige publicatie dat wij hebben overwogen al onze taken per direct neer te leggen. Wanneer een van onze twee vervoerders als gevolg van dit soort zaken stopt met het vervoer van onze duiven dan kunnen wij die keuze niet eens meer maken. Dan is er geen duivensport meer mogelijk in Afdeling 7 Midden Nederland.

Aan u allen de oproep om dat te voorkomen.
Behandel elkaar met respect. Bewandel met uw opmerkingen de geëigende paden. Bezoek onze vergaderingen hetgeen bijna één derde deel van de verenigingen heeft nagelaten het afgelopen jaar.

Tot slot bedanken wij allen voor de tientallen steunbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dat heeft ons gesterkt in het besluit om door te gaan.

 

Het bestuur.

M19

De vlucht Nanteuil aankomend weekend gaat door. Er zal hier en daar nog wel wat geregeld moeten worden, maar daar komen we morgen nog even op terug.

De uitslagen van afgelopen weekend komen morgen reeds bij de verdeelpunten aan i.v.m. Hemelvaartsdag.

De voor het seizoen bestelde labels e.d. worden deze week afgeleverd en/of meegegeven met de auto in regio B en C. Die ontvangt u dus deze of volgende week. Onze voorraad was niet toereikend en we hebben dus bij moeten bestellen.

V18

Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen in de duivensport. Hierbij dus onze eerste TT uitslag.

Allen gefeliciteerd.

of als pdf V18