Maandelijks archief: februari 2018

Steun petitie “Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland”

Steun petitie “Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland”

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met de duivensport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Er is een petitie gestart tegen de onnatuurlijke stand van roofvogels. Deze vindt u via de onderstaande link.

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-postduivensport-tegen-onnatuurlijke-roofvogelstand?locale=nl

 

Afdelingsledenvergadering

afdelingsvergadering vrijdag 2 maart 2018,
de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 27 oktober 2017
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2017
 6. Financieel verslag penningmeester 2017*
 7. Verslag kascontrole commissie Regio C
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2018*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2018
 11. Voorstellen Afdelingsbestuur
 12. Voorstellen verenigingen
 13. Vaststellen Kampioenschappen 2018
 14. Bestuursverkiezing
 15. NPO vergadering 10 maart 2018
 16. Bestuursmededelingen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 25-02-2018 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

de stukken van de NPO vergadering zijn te downloaden van de NPO site. www.npoveenendaal.nl