Dagelijks archief: 23 december 2017

Kerstwens 2017

Geachte leden,

Het is een goed gebruik om aan het einde van een kalenderjaar terug te kijken. Onthouden wat goed was en vergeet de onaangename dingen. Niemand afrekenen op zijn fouten en er zelf wat mee doen, ervan leren. Ook wensen wij elkaar alle goeds voor het komende jaar. Lange tijd middels een Kerstkaart via de post, maar nu voor het grootste deel via email, Facebook, Twitter en andere sociale media.

Wij, bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland, kijken met gemengde gevoelens terug op 2017. Te veel zaken zijn niet gegaan zoals wij graag hadden gewild. Daarvan moeten wij lering trekken en ons inspannen dat in 2018 beter te doen.

Bijzonder dankbaar zijn wij voor de steun en inzet van talloze vrijwilligers binnen onze organisatie. Zonder uw inzet zijn er simpelweg geen wedvluchten met postduiven mogelijk.

Het is steeds gebruikelijker om rond Kerst de duiven te koppelen. Sommigen doen dat al eind november om in de zomer met jonge duiven te kunnen vliegen die geen last hebben van de rui. Dit mede door verduisteren en belichten. Een prachtig aspect van onze postduiven is toch altijd weer dat eerste jong dat uit het ei kruipt. Dat is de hoop voor de toekomst.

Een toekomst ook voor de duivensport. Het is wellicht een cliché, maar de toekomst van de duivensport bent u zelf. Positief is zeker de bereidheid van onze Algemene Ledenvergadering in het veranderingsproces van de NPO. Zeker dankzij u zijn op dat punt grote stappen gemaakt en zoals het er nu naar uitziet worden er op korte termijn nog minstens even grote stappen gezet.

Recent heeft u nog een oproep kunnen lezen dat wij mensen zoeken voor het vervoeren en lossen van duiven. Tevens zijn er met name in het zuiden van onze afdeling convoyeurs nodig die op de piekmomenten, start jonge duiven bijvoorbeeld, bereid zijn om onze duiven te begeleiden. Dat doet u altijd in samenwerking met ervaren mensen op het moment dat u beschikbaar bent. Misschien een goed moment om daar eens over na te denken?

Namens het bestuur van onze afdeling wens ik u een Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.

Baarn, 22 december 2017

Hans van der Veer