Dagelijks archief: 30 oktober 2017

Ledenvergadering 2

Geachte leden,

Vrijdag 27 oktober jongstleden hebben wij onze ledenvergadering gehouden in De Schildkamp te Asperen.
De vergadering kende een goed verloop en een veelal positieve uitkomst.

Helaas heeft Ronald Veenendaal, hoofdzakelijk naar aanleiding van de publicaties op Sociaal Media, besloten zijn functie per direct neer te leggen.
Dat nieuws bereikte ons volslagen onverwacht op 2 oktober jongstleden. Met Ronald verlaat heel veel actuele en parate kennis over moderne duivensport ons bestuur.
Berichten van een gedwongen vertrek onder druk van de blijvende bestuursleden zijn volledig uit de lucht gegrepen. Zijn inbreng en scherpte op details gaan we echt missen. Te zijner tijd zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen.

Een bijzonder negatief aspect op de vergadering bleek de presentielijst. Van de 49 verenigingen waren er 29 aanwezig, 8 met kennisgeving afwezig en 12 zonder kennisgeving.
Met name verenigingen uit regio A en B waren de grote afwezigen.

Dat vinden wij een bijzonder slechte ontwikkeling. Tijdens de vergadering is het vliegprogramma 2018 vastgesteld, verantwoording afgelegd voor ons beleid van het afgelopen vliegseizoen, gesproken over de visie naar de toekomst en op details zijn er besluiten genomen ten aanzien van de NPO Ledenraad van 4 november. Natuurlijk zijn er altijd grondige redenen om onze afdelingsledenvergadering niet te (kunnen) bezoeken, maar dat moet een uitzondering zijn. In onze democratische structuur is met name de afdelingsvergadering het moment om MET elkaar te besluiten over heden en toekomst. Door weg te blijven, al dan niet met kennisgeving, geeft u onvoldoende invulling aan dat proces en doet u talloze leden van onze organisatie tekort. Wij hebben elkaar al zo hard nodig. Noteer alvast de datum 3 maart 2018 in uw agenda voor de volgende afdelingsledenvergadering en zorg dat u er allen bent vertegenwoordigd door uw kiesmannen of reservekiesmannen.

 

Het Bestuur.

Voorwoord ledenvergadering 27 oktober 2017