Maandelijks archief: september 2017

Start enquête

Zoals gisteravond besproken heeft u nog een paar dagen om uzelf op te geven voor de enquête. Dit kan door een e-mail voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer te mailen naar enquete_afdeling7@ziggo.nl
In de enquête, die komende vrijdag zal worden verstuurd, zullen een aantal vragen die gisteren ter sprake gekomen zijn worden meegenomen.

Bestuur afdeling 7

 

A.s. vrijdag op de afdelingsledenvergadering zullen we u verder informeren over de enquête. 

Reclame

Volgens opgave van Compuclub zouden alle ingediende reclame nu verwerkt moeten zijn.

Hierbij verzoek ik u dus allen om dit te controleren.
Mocht er iets niet kloppen of niet verwerkt zijn kunt u hier nog reclame opmaken t/m 02-10-2017.

 

Discussie avond

Tijdens de ledenvergaderingen is er eigenlijk niet echt ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over wat er anders kan of moet. Ook horen we niet wat er juist goed is en waar we dus mee door moeten gaan.

Graag zouden wij dus voordat de stukken van de vergadering verstuurd worden graag een open discussieavond houden. Zo kunnen we horen wat er volgens de leden goed gaat en wat er beter kan en kunnen we dit proberen mee te nemen in de voorstellen naar volgend seizoen.

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd. U hoeft dus geen bestuurslid of afgevaardigde te zijn van uw vereniging.

Deze discussieavond is op vrijdag 29 september en start om 20.00. Locatie:

Huis het Bosch
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond

 

Stukken

Nu het vliegseizoen er weer op zit zullen we weer gaan terugkijken en vooruitkijken.

De afdelingsledenvergadering is 27 oktober 2017 in Asperen. De stukken voor deze vergadering zullen zo rond 6 oktober verstuurd worden. Indien u iets wil indienen dient dat binnen te zijn uiterlijk 3 oktober, zodat wij dit in onze bestuursvergadering kunnen meenemen en nog opnemen in de vergaderstukken.

 

Tevens willen wij u er op wijzen dat er nog enkele reclame lopen op de uitslagen en standen. Deze zijn dus nog niet definitief.

Bij overstaan worden de extra kosten in rekening gebracht. Deze zijn voor N36 20 cent per duif. Hierdoor komt de vrachtprijs op 82 cent per duif. De betaalstaten zoals deze nu bij Compuclub te downloaden zijn hebben nog het oude tarief. Deze dus niet gebruiken! Deze worden nog aangepast.

WK 36

Bij veel regenval kunnen de wagens de losplaats Morlincourt slecht op en af komen. Om dit weekend niet tegen problemen aan te lopen hebben we besloten om de losplaats aan te passen in Roye. Hebben we eerder dit jaar ook al gevlogen zie daar de afstand.

 

Verder zijn er nog wat problemen met de kampioenspuntenuitslag enkele liefhebbers/verenigingen ontbreken onterecht. De eindstanden zijn dus nog niet definitief!

Afgelopen weekend zijn er problemen geweest met het inlezen van Benzing en Bricon klokken. Deze zitten boven hun maximaal aantal vluchten in de klok, hierdoor kan het gebeuren dat het aantal duiven op de verschillende niveaus niet goed wordt overgenomen. Controleer na het inlezen dit dan ook goed voordat de gegevens worden doorgestuurd naar Compuclub!!