Dagelijks archief: 16 juni 2017

Africhtingen

Geachte leden,

De jonge duivenvluchten naderen alweer met rasse schreden. Net nu het spel met de ouden zijn hoogtepunt bereikt, moeten de jonge duiven worden opgeleerd.

Zoals al in onze voorjaarsvergadering verwoord hebben de verenigingen en de regio’s een zeer belangrijke rol in deze.

De toegestane opleer dagen zijn in Nederland zaterdag, zondag en dinsdag.

Voor België zaterdag, zondag en woensdag. Voor africhtingen groter dan 500 duiven of van liefhebbers van meer dan één vereniging dient te allen tijde een lossingsvergunning te worden aangevraagd en overlegd met de afdelings lossingcommissie in verband met de coördinatie met andere trainings of wedvluchten. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van NPO erkende losplaatsen. In België dient te allen tijde contact opgenomen te worden met de correspondent ter plaatse. Het niet opvolgen van deze regels zal verstrekkende gevolgen hebben voor de veroorzaker.

In de vliegprogramma’s die op onze afdelingssite staan kunt u zien dat er vanuit de afdeling 2 africhtingen met de jonge duiven wordt georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdag 4 juli en zaterdag 8 juli. De lossingen voor Regio A, B en C zijn per gehele regio!!!

Tot nu toe bij ons bekend:

Regio A:  27-06 Vuren (regio )
04-07 Kaatsheuvel (regio A1-A2)
08-07 Minderhout (afd.)
Regio B1: 24-06 Meerkerk (regio B1)
02-07 Kaatsheuvel (regio B1)
05-07 Meer (regio B1)
Regio B2: 04-07 Breda (regio B2)
Regio B: 08-07 Duffel (afd.)
Regio C: 05-07 Meer (afd.)
08-07 Duffel (afd.)

In overleg met de vervoerscoördinator kan er desgewenst duiven vanuit Regio B en C aangevoerd worden in Regio A op de africhtingen van 4 en 8 juli.

Voor de regio A twee dagen voorafgaand aan de inkorving van opleervluchten per vereniging met Naam en NPO verenigingsnummer opgeven aan gdoppenberg5@chello.nl hoeveel duiven u ongeveer gaat aanleveren. Dit om te kunnen beoordelen of er voor de regio A1 en A2 een aparte container zal/ moet worden ingezet.

Het is dus van het grootste belang dat de regio’s voordien africhtingen organiseren per (gesplitste) regio om de duiven goed op te leren. Dat dient te allen tijde in overleg met onze vervoers coördinator te geschieden indien men gebruik wenst te maken van onze containers welke wij in overleg gratis te beschikking stellen. Met name het retourneren van de lege manden moet in overleg met Geurt Doppenberg gebeuren omdat het gevaar bestaat dat er bij verkeerde coördinatie op de dag van inkorving te weinig manden zullen zijn voor onze wedvluchten met oude duiven.

De afrekening van de vlieggelden voor deze regio africhtingen geschiedt voor rekening en risico van de regio’s. De afrekening van de afdelings africhtingen geschiedt door de regio penningmeesters, maar voor rekening en risico van de afdeling.

Indien de regio’s gesplitst willen lossen dan dient dit vanuit twee aparte containers te geschieden omdat twee lossingen uit één container niet bevorderlijk zijn voor het welzijn van de jongen duiven. Zij raken daar gestrest door en zullen moeilijker de goede richting naar het hok vinden waardoor de kans op verliezen wordt vergroot.

ALLE opleervluchten met de jonge duiven worden begeleid door onze afdelings lossingscommissie.

Op onze voorjaarsvergadering is besloten om op de jonge duivenvluchten zonder meerkosten 25 duiven in de mand te doen. Tevens is er besloten dat er oude duiven mee mogen doen aan de opleervluchten en de wedvluchten met jonge duiven tot en met 5 augustus, want dan beginnen de navluchten. De duivinnen mogen/ kunnen met de jongen in de mand. Oude doffers moeten in aparte manden. Op de wedvluchten moeten de oude duiven ook worden geregistreerd, ingelezen en doorgezonden aan Compuclub. Compuclub maakt een aparte uitslag van de oude duiven die kan worden gebruikt in competities als de Duif en Olympiade.

Voor de opleervluchten hadden wij gehoopt dat de NPO database operationeel zou zijn. Dat blijkt helaas nog niet het geval. Bij het aanbieden van jonge en oude duiven voor africhtingen is iedere liefhebber verplicht entingsbewijzen tegen de verplichte PMV enting te overleggen. Van de verenigingen verwachten wij dat zij steekproefsgewijs zullen controleren.

Bij deze nogmaals de oproep aan alle verenigingen en liefhebbers om het opleren van onze jonge duiven goed en doordacht te organiseren. Het is de toekomst voor onze duiven. Het is wellicht overbodig om te zeggen dat u er voor moet zorgen de duiven in een optimale conditie aan het leerproces te laten deelnemen.

 

Het bestuur.