Maandelijks archief: mei 2017

Teletekst

Zoals u kunt zien staat de uitslag van de zaterdag gehouden laatste vitesse vlucht op teletekst.
Dit is aangenomen in de laatst gehouden NPO vergadering.

Als er een nationale vlucht is komen alleen de sector uitslagen op teletekst.
Naast deze vluchten zullen de overige dag- en overnachtvluchten op teletekst komen en onderstaande vluchten:

Midfond
27-05 Melun
03-06 Pnt st. Maxence
01-07 Melun

 

Jonge duiven
12-08 Morlincourt
19-08 Pont St. Maxence
02-09 Melun

 

Vitesse/Natour
09-09 Morlincourt

Geachte leden,

De publicatie op onze site inzake de door ons gehouden en helaas slecht verlopen opleervluchten is voor een aantal mensen aanleiding om via Social Media de aanval te openen op enkele mensen uit ons team.
Al eerder verklaarde ik dat NIEMAND binnen onze groep een besluit neemt op basis van financiën. Alles wat wij doen gebeurt met liefde voor de duiven. Als er zaken niet gaan zoals wij gehoopt hebben dan vinden wij dat zeer betreurenswaardig en trekken ons dat ook dubbel aan.
NOOIT zullen wij besluiten nemen waarvan wij verwachten dat die niet goed uit zullen pakken voor de duiven. Wel is het zo dat er aan iedere lossing, ook met stralend mooi weer, risico´s kleven. Die inventariseren wij dus ook en handelen daar naar.
 
Eén en ander is aanleiding voor een aantal mensen om halve en hele onwaarheden te plaatsen op de Social Media. De meeste van hen weten beter en enkelen zouden beter moeten weten en een heel enkele…. ja (zucht)
 
Ik spreek hier namens mijzelf, maar ook zeker namens alle werkers die de vluchten met duiven mogelijk maken: Wij steken de tijd die wij kwijt zijn ook graag in het verzorgen en omgaan met onze duiven. Enkelen onder ons presteren op Nationaal en Internationaal niveau. Velen van ons hebben tientallen jaren ervaring met verzorgen, vervoeren of lossen van duiven en/ of  bestuurlijke ervaring.
Ik sta open voor kritiek, mits geuit volgens de regels van fatsoen. U krijgt daar ook persoonlijk of middels een publicatie als er meer vragen of opmerkingen over zijn een antwoord op.
Op de man gespeelde onwaarheden over onder andere beschimmeld voer, terwijl onze duiven op de vluchten en africhtingen nog helemaal geen voer hebben gekregen, zijn volkomen naast de waarheid en dienen alleen maar tot het beschadigen van personen.
 
Voor een ieder die meent het (veel) beter te kunnen dan ondergetekende of anderen ruimen wij graag plaats in. Ik zit hier zeker niet voor mij zelf en weet dat dat voor onze hele team geldt.
 
Kort en goed: Heeft u op- of aanmerkingen. Kom er mee naar ons. Met ongefundeerde aanvallen op de mensen uit ons team kunnen wij niets. Het draagt in ieder geval niet bij aan de inzet die wij in deze periode graag vele uren per week voor u doen en ontneemt mij in ieder geval iedere zin om er nog tijd in te stoppen.
 
Nu zullen er wel weer mensen zijn die dat gaan uitleggen als weglopen. Dat doen wij zeker niet. Tijdens onze ledenvergaderingen leggen wij verantwoording af voor ons handelen. Zo is het binnen onze afdeling georganiseerd. Indien u daar verandering in wenst aan te brengen dan staat de deur naar een bijzondere ledenvergadering wagenwijd voor u open!
 
Bij het accepteren van deze functie in februari 2015 heb ik aangegeven dat voor maximaal 2 jaar te zullen doen. Gelet op het proces waar wij nu in zitten zou dat niet goed getimed zijn. Nog belangrijker vind ik dat de contacten die ik met het bestuur en alle leden en werkers binnen onze afdeling heb altijd bijzonder prettig zijn. Op basis van vertrouwen werken aan onze mooie hobby. Ondanks mijn beperkingen is dat de motivatie en stimulans om ermee door te kunnen en mogen gaan.
 
Tot slot benadruk ik dat ik dit niet heb overlegd met mijn mede bestuursleden en commissie leden.
 
J.J. van der Veer (voorzitter Afd. 7 Midden Nederland)

Africhtingen

Tot onze spijt is gebleken dat de africhtingen van zondag 30 april en zondag 7 mei jongstleden hebben geleid tot verliezen van duiven. Wij hebben deze africhtingen georganiseerd naar aanleiding van het besluit op de NPO ledenvergadering om geen invliegduiven meer toe te staan op wedvluchten.
Ons doel is de duiven in zo groot mogelijke aantallen voor te bereiden op de wedvluchten waar de liefhebbers ze graag in concours willen zetten. Geruchten dat wij de africhtingen organiseren om er extra aan te verdienen zijn ongegrond. Wel hebben wij belang bij een goede thuiskomst van de duiven doordat deze dan ingezet kunnen worden op de afdelingsconcoursen en daarmee de basis zijn voor een competitie met een zo groot mogelijke deelname. Daarmee hopen wij bij te dragen aan het plezier in de duivensport.

Het afdelings vliegprogramma is naar onze mening in zijn huidige opzet een prima manier om de duiven op te leiden voor de fondvluchten. Onder andere om tegemoet te komen aan de liefhebbers die opzien tegen de handelingen voor het in concours zetten van de duiven maar ook voor de liefhebbers die door werk of roofvogelproblematiek pas later hun duiven los kunnen laten kunnen de africhtingen uitkomst bieden.

De duiven worden vervoerd en verzorgd door de heer Van Geffen sr. die meer dan 40 jaar duiven vervoerd en onder andere voor de NPO diverse malen hoofdverantwoordelijke is geweest voor de lossingen van de Nationale Derby en de marathon vluchten vanuit Bergerac in Sector 3. Gelet op de aantallen duiven van ruim duizend en meer dan 1.500 is het niet noodzakelijk om een extra convoyeur mee te laten rijden. Niet onvermeld mag zijn dat de duiven alleen van water worden voorzien. Vooraf hebben wij aangegeven dat van overstaan naar maandag geen sprake kan zijn. De heer Doppenberg begeleidt de lossing van de duiven op zondag. Daarvoor hanteert hij dezelfde richtlijnen als onze afdelings lossingscommissie en maakt ook gebruik van de kennis en kunde van het IWB.

Ten aanzien van de lossing van 30 april zijn mensen van mening dat het tijdstip van lossing om 8 uur in de morgen te vroeg was. Zover wij kunnen nagaan is het verloop van deze lossing niet beter of slechter dan van gelijktijdige lossingen op andere plaatsen of op een later tijdstip. Wel zal de afstand, grootte van de groep duiven en wellicht in een aantal gevallen onervarenheid een rol spelen in de thuiskomsten.

Ten aanzien van de lossing op 7 mei. Om 11 uur gaf het IWB een positief lossingsadvies met nog verbeterende omstandigheden. Om 12 uur waren de condities op de losplaats dan ook ruim voldoende om duiven te lossen, dat wil zeggen gebroken bewolking, ZW wind 12 graden Celsius en met 9 kilometer voldoende zicht. Tijdens de thuisreis werden de condities voor de duiven nog beter naar het oordeel van de heer Van Geffen sr.

Dat veel duiven later of nog niet thuis zijn gekomen betreuren wij ten zeerste. Ons doel is juist om zo veel mogelijk duiven op te leiden voor deelname aan de wedvluchten. Daar is iedereen bij gebaat. Financiën spelen geen rol bij het nemen van een besluit tot lossing. Niet op onze wedvluchten, maar ook zeker NIET tijdens onze africhtingen.

 

Het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland.