Maandelijks archief: maart 2017

Overlijden Piet de Bruin

Afgelopen week kregen wij het bericht dat op 27 maart is overleden Piet de Bruin.
Piet was de eerste voorzitter van afdeling 7 Midden Nederland.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie en kennissen veel sterkte toe.

Start seizoen 2017

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de manier van inmanden. U kunt dit lezen in Instructies 1 afdeling 7 2017.

De instructies voor de vluchten volgt later deze week als we e.e.a. hebben afgestemd met de rekenaar.

Wat wel belangrijk is dat de getekende entverklaring van de vereniging en de hoklijsten bij ons binnen zijn voor 1 april!
In de instructies staat het niet goed. De entlijsten blijven in de club, alleen de verklaring (+hoklijsten) ondertekend opsturen.

Inentingsverklaring-vereniging-2017

Inentingsverklaring-vereniging-2017

Tevens opgeven voor 1 april wie er niet op zondag speelt. speelt niet op zondag 2017

 

De correcte vliegprogramma’s zijn vanaf nu te downloaden bij Compuclub. 

Vliegprogramma 2017 versie dd 31-03-2017

Download hier ook het vervoersschema:Laadschema Afdeling 7 Midden Nederland 2017

Hoe denken de politieke partijen over onze mooie hobby

Zoals gisteren tijdens de afdelingsvergadering door onze voorzitter al aangegeven mogen wij volgende week weer stemmen. Voor sommigen van u is deze keuze wellicht een duidelijke zaak, maar voor anderen is dit niet het geval. Ze stemmen wellicht uit gewoonte op een partij of misschien wel helemaal niet.
Uiteraard zijn de partijpunten op het gebied van veiligheid, sociale zaken, werkgelegenheid etc. van groot belang.
Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de standpunten zijn van de politieke partijen ten aanzien van de dierhouderij en dan in het bijzonder uw en onze hobby?
Wij willen u dan ook wijzen op bijgevoegd pdf-bestand waarin de standpunten van de verschillende partijen ten aanzien van de hobbydierhouderij terug te vinden zijn!

Stemwijzer

Afdelingsledenvergadering 10-03

Vrijdag 10 maart is de afdelingsledenvergadering gehouden in Asperen.

Lees hier het Voorwoord en de besluiten die genomen zijn.

De begroting inclusief de vrachtprijzen zijn aangenomen. Dit seizoen gaan we werken met een toeslag op nacalculatie voor het overstaan naar zondag.
Het bestuur heeft aangeven om te kijken naar wat er minimaal nodig is als vermogen en komt met een voorstel.

Het verengingsvoorstel om bij de kampioenschappen de eerste uit de klok te tellen ongeacht het aantal ingekorfde duiven wordt als eerste in stemming gebracht. Hier zijn 11 stemmen voor en 26 tegen (van de totaal 44 stemmen). Dit wordt dus niet aangenomen.

Voorstel A1 invoeren zonder aanpassingen i.v.m. afschaffen invliegduiven. 17 stemmen voor en 20 tegen.
Voorstel A2 Gaan werken met kampioenschapsduiven. 25 stemmen voor 6 tegen.
Voorstel A3 Werken met verschillende vluchtcodes 0 stemmen voor
Voorstel A2 zullen we dus gaan uitvoeren. Hoe dit verder technisch uitgevoerd moet gaan worden zullen we u nog laten weten.

Voorstel B berekening onaangewezen kampioenschappen. Berekenen volgens verfijnde NPO-systeem 32 stemmen voor. We blijven dus berekenen zoals we gewend waren. Echter door het aannemen van voorstel A2 worden de kampioenschappen berekend over het aantal duiven dat in het ECS is aangeduid als tellend voor de kampioenschappen! Dus met 60 duiven mee waarvan er b.v. 30 tellen voor de kampioenschappen tellen de punten van de 3 eerstgeklokte  kampioenschapsduiven! U hoeft natuurlijk geen verschil te maken in het aantal duiven dat telt.

Voorstel C Generaal kampioenschappen handhaven ja of nee. 30 stemmen voor handhaven.

Voorstel D Aftrekvlucht per onderdeel. 8 stemmen voor en 29 tegen. Geen aftrekvlucht per onderdeel dus.

Voorstel E Jonge duiven maximaal 25 per mand. Iedereen voor. De voorgestelde meerkosten zullen we niet doorvoeren.

Bij de bestuursverkiezing worden Aaldert van Amerongen en Cees Galjé herkozen. Tevens wordt Constance Zondag opgenomen in het bestuur als 2e secretaris.

Evert Diepenveen heeft namens de NPO uitleg gegeven over de voorgestelde statuten wijzigingen en iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen en opmerkingen hierover te maken. Met ook het verzoek om dit aan de leden van de vereniging over te brengen.
De aanwezige leden zien geen bezwaar tegen het aanpassen van de statuten.