Maandelijks archief: december 2016

Reactie bestuur aangaande het besluit omtrent ‘invliegduiven’

Zoals u heeft kunnen lezen op de site van het NPO heeft het bestuur afdeling 7 voor het afschaffen van invliegduiven in de huidige vorm gestemd.
We begrijpen dat er, met name onder de liefhebbers van de marathon, veel weerstand is ten aanzien van dit besluit. Via dit bericht willen we dan ook verduidelijken op basis waarvan we voor dit besluit hebben gestemd en wat onze gedachtegang hierachter is.

Het bestuur van afdeling 7 maakt zich hard om op basis van gelijkwaardigheid uniformiteit over alle afdelingen te bewerkstelligen. Wij zijn dan ook van mening dat de discussie ten aanzien van het afschaffen van invliegduiven veel breder getrokken had kunnen worden waarbij het opheffen van invliegduiven geen doel op zich, maar wellicht een middel om dit voor te bewerkstelligen zou zijn.

Verder vinden wij dat het verenigingsspel de basis van de duivensport vormt en het is dan ook in het belang van de duivensport dit te beschermen.
Als derde en laatste punt hebben zowel wij, bestuur afdeling 7, als de bestuurders van de verenigingen in onze afdeling in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving die gewoonweg moeilijk te bewerkstelligen is wanneer duiven ongecontroleerd worden ingekorfd.

Vanuit deze kernwaarden beredenerend denken wij, bestuurders van afdeling 7, ondanks dit wellicht wat ongelukkig gekozen vertrekpunt onze concoursen zodanig in te kunnen richten zonder hierbij liefhebbers vanuit welke discipline dan ook te kort te doen.

Op zeer korte termijn zullen we u dan ook een aantal duidelijk uitgewerkte voorstellen via de afdelingssite aanbieden. Gezien de gevoeligheid ten aanzien van dit onderwerp, willen we de liefhebbers vervolgens rechtstreeks vragen welk voorstel de voorkeur heeft om het resultaat hiervan vervolgens met u allen te delen.

Agenda

Regelmatig krijgen wij het verzoek om “reclame” te maken voor een verenigingsactiviteit.

Hier was nog geen mooie plaats voor beschikbaar, maar nu vind u deze onder agenda in de menu balk bovenin.

Als u hier ook wat op wil laten plaatsen kunt u uw activiteit mailen naar duiven@hbouwmeester.eu. Zorg wel dat alle (adres)gegevens aanwezig zijn.