Maandelijks archief: juni 2016

Mededelingen

Donderdag 30-06 inkorven Melun

Vrijdag 1-7 inkorven eerste jonge duivenvluchten.
Regio A1-A2 Meer
Regio B1-B2-C Duffel

Eerste vlucht betekend ook weer start speciale jonge duiven competitie.
Zie inschrijfformulier. Inschrijfformulier jonge duif ver..doc 2016 Inschrijfformulier jonge duif ver..doc 2016

 

Volgende week is de nationale dagfond vlucht. Let op er mag alleen worden ingekorfd in een nationaal inkorfcentrum.  Voor een overzicht hiervan zie INKOLO2016 afdeling 7 aangepaste versie 13-06

Minimaal moeten er 7 liefhebbers inkorven.

Chateauroux moet gemeld worden via compuclub!

 

Inkorven Barcelona.

Inkorven Barcelona. 

Als zondagmorgen de duiven van Agen ZLU gelost worden, dan kan er bij de Groene Olijftak IJsselstein voor Barcelona ingekorfd worden tussen 13.00 en 14.30.

Bourges wordt Tours

Omdat de vooruitzichten voor morgen ten westen van Parijs aanzienlijk beter zijn hebben wij in overleg met het IWB besloten om uit te wijken naar Tours.

Bestuur en lossingscommissie afdeling 7

Mogelijkheid tot melden van uw duiven via www.duifmelden.nl

In navolging van verschillende afdelingen willen wij onze leden ook de mogelijkheid bieden om duiven te melden via www.duifmelden.nl

Voor het melden heeft u allereerst een account nodig welke u aan kunt maken door naar https://afd7.duifmelden.nl/beheer/ te gaan.

Het melden van de duiven wordt een stuk eenvoudiger wanneer verenigingen de D-bestanden na inkorving insturen. Hiervoor is een verenigingsaccount nodig die u kunt verkrijgen door onder vermelding van uw verengingsnummer een mail te sturen naar info@pigeonscloud.com

Aan het handmatig melden via de meldsite zijn geen kosten verbonden. Verder zijn er ook verschillende mogelijkheden om automatisch te melden. Meer informatie over deze verschillende mogelijkheden kunt u in de vorm van uitgebreide instructievideo’s terugvinden op http://www.duifmelden.nl

Verder willen wij benadrukken dat er op Nationale vluchten (Dagfond Chateauroux, Jonge duiven Melun en de Marathon) gewoon via Compuclub gemeld moet worden.

Brive

De duiven voor Brive worden weer gezamenlijk vervoerd. Nu met afdeling 9 en moeten weer in grote manden.

Aantal duiven per mand 25!

Nationale inkorflokalen 2016

De nationale inkorflokalen zijn definitief en staan ook online bij de NPO.

Zie hieronder de aangepaste lijst per 13 juni 2016.

INKOLO2016 afdeling 7 aangepaste versie 13-06

 

Komende week inkorven op vrijdag voor Pont St. Maxence

De omstandigheden hebben de afgelopen weken niet echt in ons voordeel gewerkt. Dit heeft uiteraard zijn beslag gehad op onze duiven. Dit is dan ook de reden dat we er, in overleg met de lossingscommissie, voor hebben gekozen om niet op donderdag maar vrijdag in te korven. Als gevolg hiervan gaan de duiven naar Pont St. Maxence.

Complimenten

Namens het Afdelingsbestuur bedank ik langs deze weg alle betrokkenen die dit jaar onze duiven in staat hebben gesteld onder de best mogelijke omstandigheden de weg naar het hok te bereiken.
U kunt zich er vermoedelijk geen voorstelling van maken hoeveel tijd en energie daar in gaat zitten. Vanaf het begin van de week bereidt de lossingscommissie het advies met betrekking tot het aanstaande weekeinde voor.

Op woensdag avond komen de adviezen van het IWB binnen en wordt de vervoerscoördinator en de afgevaardigde van het bestuur in het overleg betrokken. Op de dag van de inkorving wordt het overleg bij de weersomstandigheden geïntensiveerd omdat onze vervoerders voor het middaguur op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele wijzigingen. De NPO en Compuclub moeten door de afgevaardigden van het bestuur worden geïnformeerd.

Onze vervoerscoördinator informeert waar nodig de correspondent ter plaatse en bereidt de route voor. Ook alle betrokkenen op de laadplaatsen doen hun uiterste best om alles goed te laten verlopen Jongstleden donderdag bijvoorbeeld hebben de mensen op de laadplaats in Velddriel de container naar Vierzon gelijkelijk verdeeld in het belang van onze duiven. Maar jongstleden vrijdag werd ik 20 minuten voor vertrek van de vrachtwagen door de Lossingscommissie dringend gevraagd om onze vervoers coördinator te vragen de bestemming wederom aan te passen. Dat gebeurde zonder commentaar. Alle voorbereiding weg en opnieuw beginnen!

Eenmaal onderweg rust de volledige verantwoording van onze duiven op de schouders van onze convoyeurs en de chauffeurs. Wij krijgen veel complimenten over de conditie van de terugkerende duiven waarmee gezegd dat de heren hun vrijwilligerswerk optimaal uitvoeren. Trots zijn wij als bestuur op deze mannen.

Alle wijzigingen tijdens de vluchtdagen worden vooraf met alle betrokkenen besproken, maar dan nog kan er noodzaak zijn om van dat schema af te wijken. Talloze telefoongesprekken worden gevoerd. Via WhatsApp wordt uitgebreid overlegd om te komen tot een goede lossing van onze duiven. De dag begint voor de lossingscommissie en de vervoerscoördinator op vluchtdagen om 6 uur in de ochtend en eindigt pas als de chauffeurs, convoyeurs en duiven gezond en wel weer thuis zijn. Uiteraard wordt er daarna direct geëvalueerd.

Terugkijkend op de afgelopen weken vraag ik mij wel eens af of iedereen die op ‘sociale media’ zijn ongenuanceerde mening spuit zich bovenstaande wel realiseert. Ook vraag ik mij af of wij wel zoveel van deze onmisbare vrijwilligers mogen vragen aan inzet en tijdsbeslag.

Als voorzitter maak ik een diepe buiging uit respect voor deze onmisbare werkers.

Baarn, 12 juni 2016

Mededelingen voor de vluchten van het weekend van 11 juni

Vooralsnog ziet het bestuur van afdeling 7 geen aanleiding om de vluchten welke voor komend weekend geprogrammeerd staan af te gelasten. Wel overwegen we, gezien het verwachtte beeld voor komende zaterdag, om het inmanden een dag te verschuiven en zodoende een onnodig langer verblijf van de duiven in de container te beperken.
Morgen zal het besluit voor 12.00 via de site aan u bekend worden gemaakt.

 

Update donderdag 11.45

De weersverwachtingen zijn dermate onzeker dat uitstellen naar een andere dag ook risico’s in zich heeft. We laten alle vluchten gewoon doorgaan en handelen naar bevinden.
Het inkorven blijft dus donderdag voor de Dagfond en vrijdag voor de Midfond.
De duiven zullen uiterlijk zondag losgaan of terug naar huis komen als lossen niet mogelijk is op zaterdag of zondag.

Oudenaarde

Bij het bestuur van afdeling 7 zijn meerdere meldingen binnenkomen over uitgeputte, futloze duiven die in sommige gevallen zelfs zijn overleden. Wij nemen deze meldingen serieus en komen vooralsnog tot de volgende conclusie:

Voor zover we hebben kunnen controleren zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van de verzorging van onze duiven tijdens transport. De duiven zijn voldoende gevoerd en hadden voldoende drinkwater te beschikking. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het drinkwater van onze duiven op enigerwijze besmet is geraakt.

Het lijkt erop dat de enorme stijging van de temperatuur ten tijde van de lossing (circa 14 graden ten tijde van de nevel en zo’n 24 graden gedurende het concours) in combinatie met de droge lucht en wind komende uit Noordelijke richting ervoor heeft gezorgd dat de duiven ondanks de relatieve korte afstand te maken hebben gehad met extreem zware omstandigheden.

Dit wordt ondersteund door het feit dat er ook bij andere afdelingen die later op de dag hebben gelost soortgelijke incidenten zijn geconstateerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!