Maandelijks archief: maart 2016

Seizoen 2016

Het seizoen 2016 staat weer voor de deur.

Alle verenigingen hebben info ontvangen per mail. Ook staat er veel informatie onder 2016 en zijn de diverse van belang zijnde formulieren en programma’s te downloaden onder download.

Enkele belangrijke punten:

Zoals voorgaande jaren dient u per vereniging op te geven of u papieren betaalstaten wil. De kosten hiervoor zijn 20 cent per liefhebber per vlucht. Als u dit vorig jaar al had en nog wilt hoeft u niets te doen. Wilt u wat veranderen dan dient u dit wel door te geven. Doorgeven aan afdelingssecretaris.

Wilt uw verenging aan het eind van het jaar prestatie-overzichten moet u dit voor het seizoen opgeven. De kosten hiervoor bedragen 0.5 cent per duif.
Let op! Ook als u alleen de digitale prestatieoverzichten wilt geld dit en zult u dit dus moeten aangeven. Als wij geen opgave krijgen gaan we ervan uit dat u geen prestatieoverzichten meer wilt!

Indien uw vereniging kampioenschappen door Compuclub wil laten bereken kost dit eenmalig 25 euro. Het is ook mogelijk om deze zelf te maken in het Winver programma, standaard zal dit dus niet nodig zijn.)

Alle bovenstaande doorgeven aan afdelingssecretaris. Als wij geen opgave ontvangen voor 2 april gaan wij ervan uit dat u bovenstaande niet wenst.

Principiële leden moeten vóór 2 april 2016 via de verenigingssecretaris aan de afdelingssecretaris zijn opgeven.

De ent verklaring moet voor 2 april bij de afdelingssecretaris binnen zijn. Let op alleen de entverklaring van de vereniging en dus niet alle entlijsten van de liefhebbers.

Voor de africhting zaterdag 2 april dient de digitalevrachtbrief gebruikt te worden en deze dient ook ingestuurd te worden naar Compuclub ter verwerking. Deze africhting kan gebruikt worden als testvlucht.

Het vliegprogramma voor in Autokon kan gedownload worden op de site van Compuclub.

Voor belangrijke punten voor/tijdens/na de vluchten zie Enkele belangrijke punten

Hoklijsten inleveren voor 8 april

Convoyeurs

CONVOYEUR

Het bestuur wenst in contact te treden met duivenliefhebbers, die in het vliegseizoen de duiven willen begeleiden vanaf het laden van de containers tot en met het verlaten van de lossingsplaats.

WERKZAAMHEDEN

 • Helpen met het laden van de containers
 • Verzorging van de duiven tijdens het transport en op de losplaats
 • Verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens transport en op de losplaats
 • Controle van de duiven ter plaatse en andere werkzaamheden, nodig voor de concoursveiligheid
 • Overleg en samenwerking met collega’s
 • Schoon achterlaten van de lossingsplaats

Bovenstaande werkzaamheden dienen te geschieden conform:

 • De richtlijnen duiven welzijn van de afdeling
 • De bevindingen van de WOWD en de richtlijnen van het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Sport

GEWENSTE KWALITEITEN

 • Integere inzet
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband
 • Flexibele instelling
 • Stressbestendig en oog voor details
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Beheersing van de Nederlandse taal en mogelijk wat basiskennis van de Franse taal
 • Bij voorkeur uit de zuidelijke regio’s i.v.m. de standaard opstapplaats Hedel.

WAT BIEDEN WIJ

 • Basisvergoeding voor een weekend en bij een langer verblijf een aanvullende vergoeding
 • Het convoyeurschap vindt plaats op oproepbasis volgens een roulatieschema, dat voor het seizoen bekend is
 • Gezellige collega’s

Voor nader inlichtingen kunt u contact opnemen met de vervoer coördinator
Geurt Doppenberg  per e-mail g.doppenberg5@chello.nl of 06-10741246

 

Reacties per mail of brief voor 31 maart 2016, naar secretaris afdeling 7:

H. Bouwmeester
Molenstraat 7
4233 EP Ameide
duiven@hbouwmeester.eu

Download dit bericht hier: CONVOYEUR

Ledenvergadering 11-03-2016

Hieronder staan enkele genomen besluiten van de ledenvergadering van 11 maart 2016.

Voorwoord van de voorzitter: Voorwoord ALV 11-03-2016

 • Het financieel verslag en de begroting met de contributie aanpassing en vrachtprijzen zijn aangenomen.
 • De volgende vergadering is 4 november 2016 en de feestmiddag/avond zal gehouden worden op 4 februari 2017. Dit is 1 week later dan eerder voorgesteld i.v.m. de Olympiade in België.
 • Het voorstel om de Natour i.p.v. de Dagfond te tellen voor het jeugdkampioenschap is aangenomen.
 • Het voorstel betreffende de aanpassing van de jonge duivenvluchten is niet aangenomen(5 voor). Tevens blijft de vlucht op 21 mei Melun. Het voorgestelde programma is dus zoals voorgesteld aangenomen. Vliegprogramma 2016 versie E februari 2016 DEFINITIEF
 • Het voorstel om J10 niet mee te tellen is niet aangenomen(2 voor). Ook is het voorstel om 1 aftrekvlucht per onderdeel in te voeren niet aangenomen (6 voor).
 • De afdelings- en regiokampioenschappen gaan in 2016 dus over alle vluchten.
  Vitesse                           7 vluchten
  Midfond                        7 vluchten
  Dagfond                        5 vluchten
  Marathon                     6 vluchten
  Jong                             10 vluchten
  Natour                           5 vluchten
 • Generaal Snelheid het totaal aantal punten van de Vitesse-Midfond-Jong-Natour.
  Generaal Totaal het totaal aantal punten van de Vitesse-Midfond-Dagfond-Marathon-Jong-Natour.
 • Verzoek Urk is niet aangenomen (2 voor).

Er staan nog enkele vragen open. Zoals aangegeven zullen we hier schriftelijk op terugkomen.

Tijdens de NPO vergadering zijn Maurice van der Kruk en Hans van Dijk met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen als voorzitter en secretaris van de NPO. Leo Mackaay is commissaris geworden met de portefeuille FCI.

Nadere informatie omtrent convoyagevoer

Voor de ledenvergadering van komende vrijdag staat het onderwerp ‘convoyagevoer’ op de agenda. Aanleiding hiervoor is de ontevredenheid welke door een beperkt aantal liefhebbers geuit is ten aanzien van de Transport Express Mix en de Fond mengeling van de firma Matador.

Op basis van deze uitingen hebben wij als bestuur van afdeling 7 een aantal acties ondernomen.

Zo hebben we de kiemkracht van de Transport Express Mix laten controleren en de conclusie hiervan is dat de kiemkracht naar behoren is. Verder hebben we de voedingswaarde van de Transport Express Mix laten vergelijken met die van (traditionele) mais en gebleken is dat Transport Express Mix zowel meer ruwe eiwit, opneembare eiwit als energie levert dan mais.

Uit navraag gedurende het seizoen bij onze concoyeurs bleek dat er geen problemen waren met het verstrekken van de Transport Express Mix aan de duiven. Er bleef dus geen voer liggen. Wel constateerde men dat de duiven meer dronken na een voerbeurt, iets wat overigens vooraf door de heer Mulder (voedingsdeskundige van de firma Matador) was aangegeven.

Uit een analyse van de vluchten blijkt dat het vluchtverloop binnen de afdeling 7 in 2015 beter was dan in de twee voorgaande jaren. Het is moeilijk een vergelijking te maken met andere afdelingen, temeer omdat er maar een beperkt aantal vluchten zijn waarbij we lossen vanuit één en dezelfde losplaats. Desondanks hebben we op de vluchten nationaal Chateauroux, Bergerac van 3 juli en de derby Der Junioren het vluchtverloop vergeleken met andere afdelingen en hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat afdeling 7 beter dan het gemiddelde scoort.

Aangezien alle afdelingen in sector 3 en 4 afgelopen jaar het convoyagevoer van de firma Matador gebruikt hebben, is er ook een vragenlijst richting de afdelingen 8, 9,10 en 11 uitgezet.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de afdelingen 8, 9, 10 en 11 allen één soort voor alle vluchten gebruikt hebben, namelijk de Transport Express Mix. Afdeling 7 wijkt hiervan af doordat er op marathonvluchten een aangepaste fond mengeling van de firma Matador wordt gebruikt.

Ten aanzien van het gebruik van de Transport mengeling werd er door de convoyeurs van verschillende afdelingen aangegeven dat het voer goed werd gegeten. Verder zijn er vanuit die richting geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

Wel is het zo dat er binnen afdeling 8 vanuit de liefhebber signalen waren ontvangen dat ‘de duiven op bepaalde vluchten dorstiger en meer afgevlogen terugkwamen’. Dit is in afdeling 8 de reden geweest dat er voorafgaand aan de NPO-vluchten van de jonge duiven een evaluatie heeft plaatsgevonden. Hoewel uit deze evaluatie niet is gebleken dat eerdergenoemde signalen aan het voer te wijten zijn en het afdelingsbestuur op basis van de gehouden evaluatie met de convoyeurs en het gesprek met W. Mulder wat potentiële verbeterpunten zag, is er in de ledenvergadering besloten terug te gaan naar mais. Afdeling 8 zal voor komend seizoen dan ook Franse cribbs mais als convoyagevoer gaan gebruiken.

Afdeling 9 en 11 hebben aangegeven voor komend seizoen wederom de Transport Express Mix van Matador te gaan gebruiken. Hoewel het besluit voor afdeling 10 in de afdelingsvergadering genomen zal worden lijkt het erop dat ook zij komend jaar weer voor de Transport Express Mix zullen gaan.