Maandelijks archief: september 2014

Brief aan de leden

Geachte leden,

De afgelopen 4 jaar hebben wij als team (bestuur, raad van advies en vervoerscommissie) bijzonder graag voor u klaar gestaan.

Een aantal zaken zijn goed geregeld:

          Vervoerstechnisch zijn we klaar voor de toekomst (zie het vervoersplan van begin 2014).

          Financieel zijn we behoorlijk op orde met een vermogen van meer dan € 200.000 op zo’n 1000 actieve leden.

          De informatievoorziening naar de leden is via onze website keurig geregeld. U ontvangt een uitgebreide weers- en lossingsinformatie in het vliegseizoen en een toelichting op alle genomen besluiten.

          Ervaren convoyeurs en commissieleden zorgen goed voor het welzijn van onze duiven.

          Als laatste, maar niet geheel onbelangrijk, weten we met elkaar op gepaste wijze onze kampioenen te huldigen.

Daarnaast zijn we met heel veel afdelingsmensen druk om ook op landelijk niveau onze bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. We proberen mede richting te geven aan het door de NPO ingezette veranderingsproces.

Het is daarom zo jammer dat een aantal van u het onze mensen dit jaar zo onplezierig hebben gemaakt. De bedreigingen die geuit zijn aan de lossingscommissie zijn een schande voor onze duivensport. Ook onze vervoerders en convoyeurs moeten zich meermaals wapenen tegen figuren die menen duivenliefhebber te zijn.

Ik schaam me diep voor dit soort gedragingen en ben dan ook zeer teleurgesteld in deze afloop.

 Ik ben ook zeer teleurgesteld in het feit dat we als team niet in staat zijn gebleken om onze werkers te beschermen tegen dit soort uitspattingen van eigen afdeling 7 leden.

Om deze reden zal ik op korte termijn mijn functie neerleggen.

Erwin van Wijk

Voorzitter afdeling 7 Midden Nederland