Maandelijks archief: februari 2014

Alg. ledenvergadering 14 maart 2014

Download hier de stukken voor de afdelingsvergadering van 14 maart te Asperen

Agenda

1             Opening

2             Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2014, conform art.23 van onze statuten.

3             Notulen vergadering 25 oktober 2013

4             Ingekomen en uitgaande stukken

5             Jaarverslag secretaris 2013

6             Financieel verslag penningmeester 2013

Vragen schriftelijk indienen of via e-mail aaldert@hetnet.nl voor 9 maart 2014.

7             Verslag kascontrole commissie Regio 2B-3B

8             Decharge penningmeester

9             Begroting 2014

10           Benoeming kascontrole commissie 2014

P A U Z E

11           Voorstellen afdelingsbestuur E1 E2 E3 E4  E5

12           voorstellen verenigingen A1 A2 Ca Cb Cc Cd Ce1a Ce2a Ce2b Ce2c Ce2d Cf Cg Ch Ci1 Ci2 Ci3 Ci4

13           Vaststelling Vliegprogramma 2014

14           Bestuursverkiezing;

15           Rekenaar Afdeling 2014 Compuclub

16           NPO vergadering 15 maart 2014  345678910

17           Bestuursmededelingen

18           Rondvraag

19           Sluiting