Maandelijks archief: december 2013

Vervoers protocol

In het April 2013 is een start gemaakt  met het opstellen  van een vervoersprotocol.
Dit moet uiteindelijk resulteren in een Handboek vervoer Afdeling Midden Nederland.

Een commissie, bestaande uit  Aaldert van Amerongen, Hans Tap, Jaap Pouw,
Geurt Doppenberg ( lid NPO commissie vervoer en werkzaam in het Transport),
Chris Bambacht ( hoofd convoyeur) en Huib Bransen, houdt zich bezig  met het opstellen hiervan. Waar nodig zal er buiten deze commissie expertise gevraagd worden.

 

In dit document  wordt o.a. opgenomen regelementen Vervoer en Lossingen die in overeenstemming zijn met artikel 32 van de statuten N.P.O.

 • Vervoer door basisverenigingen
 • Vervoer door de afdeling
 • De duiven wagens
 • Convoyeur
 • Verzorging van de duiven
 • Voorbereiding van de lossing
 • Taken en bevoegdheden vervoercoördinator
 • Taken , en  verantwoordelijkheden hoofd convoyeur
 • Controles
 • Verzorging en maatregelen tijdens extreme omstandigheden.
 • Ect, ect,

 Het is belangrijk om alle procedures goed te laten uitvoeren en te documenteren. Ook  voor de diverse overheidsinstanties is dit noodzakelijk , hiermee krijgen we te maken  op weg naar en op de losplaats. We hopen eind februari 2014 het document afgerond te hebben.

Het  uiteindelijk doel  is het  verantwoord omgegaan  met het vervoer en de verzorging van onze duiven. Dit moet zo optimaal mogelijk  plaats vinden onder alle omstandigheden. 

Huib Bransen