Maandelijks archief: november 2012

Vlucht verloop in kaart gebracht

GEMIDDELD VERLOOP PER AFDELING PER CATEGORIE IN 2011 en 2012

Wij ontvingen van de heer Theo Zwanenburg een verslag van het verloop van de wedvluchten die in 2011 en 2012 zijn gehouden en het gemiddelde verloop van beide jaren. De gegevens zijn verzameld door de heer A. Coolen en met toelichtingen geplaatst in het Spoor der Kampioenen.

De twee cijfermatige tabellen van 2011 en 2012 zijn in dit verslag opgenomen. Van deze twee jaren heeft de heer Zwanenburg een derde tabel gemaakt met de resultaten van 2011 en 2012.
Uit de tabellen blijkt dat er aanmerkelijke verschillen zijn tussen de 11 afdelingen in Nederland. (Helaas ontbreekt Afdeling Limburg)

Het is voor de duivensport, zeer verstandig om de kennis van de lossingen transparant te maken. In 2011 is een feitenonderzoek gedaan en voorgelegd aan het bestuur van de Afdeling Noord-Holland. Op basis van dit onderzoek zijn door het bestuur met de lossingcommissie afspraken gemaakt en is er gehandeld met deze kennis.

klik hier voor Verloop van wedvluchten in perc

 

Opiniestuk Afdeling Midden Nederland in 2018

Op onze ledenvergadering zijn onderwerpen aangekondigd waar we de komende winter als bestuur ons verder in willen verdiepen.
Zo’n onderwerp is de toekomst en het voortbestaan van de duivensport.
De Raad van Advies heeft hierover een opiniestuk opgesteld: “hoe onze organisatie in te richten voor de toekomst”.

Dit willen wij aan u voorleggen met daarin de consequenties.

Voorwoord:
Landelijk kent de duivensport een jaarlijkse teruggang van leden die onomkeerbaar lijkt, binnen onze organisatie is dit niet anders.

Met name als je kijkt naar de opbouw van leeftijd maken we ons zorgen. Maar liefst 45% bestaat uit leden in de leeftijd van 61 t/m 80 jaar,daarnaast is het aantal leden tot 20 jaar maar 5% van onze totale ledenbestand.

Ook verenigingen hebben het moeilijk elk jaar zijn er die niet meer zelfstandig verder kunnen en worden gedwongen te stoppen of te fuseren.

Dit jaar hebben verenigingen uit Tiel, Veenendaal en Zeist/Driebergen ons gevraagd iets te doen om het plezier in duivensport weer te herstellen binnen het betreffende werkgebied.

Het bestuur heeft dit hoog op de agenda geplaatst en gaat in gesprek met de genoemde verenigingen  om te bezien naar een oplossing binnen onze afdeling.

Ook is een innovatie van spelniveaus, rekenmethodes mogelijk een proefproject voor de komende jaren!!

We willen graag vooraf weten wat de consequenties zijn van de diverse veranderingen.
De basisverenigingen ontvangen in het voorjaar van 2013 een concept voorstel van de  herindeling van onze regio’s op basis van de toekomst van onze organisatie.

In onze najaarsvergadering van 2013 wordt dit voorstel op de agenda geplaatst van onze ALV bij goekeuring  geïmplementeerd in het seizoen 2014.

 

Een eerste aanzet heeft de Raad van Advies uitgewerkt en de onderwerpen zijn in hoofdlijnen benoemd.

lees hier  AFDELING 7 Midden Nederland in 2018