Ronald

Start enquête

Zoals gisteravond besproken heeft u nog een paar dagen om uzelf op te geven voor de enquête. Dit kan door een e-mail voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer te mailen naar enquete_afdeling7@ziggo.nl
In de enquête, die komende vrijdag zal worden verstuurd, zullen een aantal vragen die gisteren ter sprake gekomen zijn worden meegenomen.

Bestuur afdeling 7

 

A.s. vrijdag op de afdelingsledenvergadering zullen we u verder informeren over de enquête. 

Uw mening telt!!

Beste leden,

De komende periode willen wij op basis van stellingen uw mening peilen ten aanzien van verschillende zaken die betrekking hebben op de duivensport in het algemeen en afdeling 7 in het bijzonder. De stellingen willen wij u tweewekelijks middels een speciale enquêtetool aanbieden. Om hieraan deel te nemen is het van belang dat wij beschikken over uw e-mailadres. Mocht dit e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn dan kunt u deze voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer mailen naar: enquete_afdeling7@ziggo.nl

Bestuur afdeling 7

Inkorven voor Pont St. Maxence verschoven naar de vrijdag

Aangezien de wedvlucht van Roye is vervlogen op de zondag heeft het bestuur besloten het inkorven van J33 (Pont St Maxence) voor aankomende week te verschuiven van donderdag naar de vrijdag. Vlucht blijft wel gewoon op zaterdag.

Beide vluchten dit weekend dus inkorven op vrijdag. Volgens schema 11-08:

Jonge duiven:
A+B1+Doorn in Leusden aanleveren. Nijkerk 19.30 Leusden 20.30 Utrecht 21.30
Kerkdriel + B2. Kerkdriel 20.30 Meerkerk 21.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!

Natour:
A1 Eemnes 21.30 (let deze tijd is aangepast)
A2 Nijkerk 20.30 Leusden 21.30
B1-B2 Utrecht 20.45 Meerkerk 22.30
C Kerkdriel 21.15 Doorn 22.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!

Toelichting interne problematiek

Nadere toelichting op de publicatie d.d. 6-7-17 van Ronald Veenendaal:

Het vliegseizoen 2017 zijn we met enthousiasme begonnen. Commissies, vrijwilligers en bestuur stonden klaar om hun werkzaamheden te verrichten.
Tot op heden heeft het vliegseizoen, helaas, een aantal problemen gegeven m.b.t. de thuiskomst van de duiven.

Maar niet alleen daar, maar ook in de “organisatie” werden we geconfronteerd met onderlinge problemen en discussies.
Tot voor circa 2 weken zijn die discussies in de minne geschikt.
Echter de laatste weken escaleerde e.e.a. wederom.
Met als gevolg dat mensen uit de commissies, maar ook uit het bestuur, de pijp aan Maarten wilden geven.
In een ultieme poging om de zaken gaande te houden, is vanuit het bestuur toch nog verder gesproken met betrokkenen.
Dit heeft geresulteerd in de afspraak om met ELKAAR het seizoen af te maken.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat het bestuur heeft toegezegd om na het seizoen alles m.b.t. de vervoers- en lossingscommies (maar ook het bestuur) VOLLEDIG op de schop te nemen.
Tevens is afgesproken, dat de contacten met de betrokken commissies UITSLUITEND zullen lopen via Constance Zondag en Cees Galjé.

Rest nog, helaas, één opmerking.
Via de sociale media (Facebook) worden allerlei verwensingen e.d. geuit.
Ieder is vrij om zijn mening over de gang van zaken te geven. Maar doe dat dan wel op een fatsoenlijke manier.
Het uiten van bedreigingen noem ik een GROF schandaal!!!!
Hier zal tegen opgetreden worden. Er zal aangifte moeten worden gedaan, zoals wij in onze ledenvergadering hebben afgesproken.

Ik wens U een PLEZIERIG (en succesvol) vliegseizoen!

Cees Galjé

Interne problematiek

De aaneenschakeling van problemen de afgelopen weken hebben ook zijn weerslag gehad op zowel het bestuur als onze commissies. Hoewel dit heeft geleid tot verhitte discussies kunnen wij u mededelen dat we dit seizoen met z’n allen af zullen maken. Een verdere toelichting zal later dit weekend op de site worden geplaatst.

Mededeling ten aanzien van de losplaats ‘Vuren’

Zoals de liefhebbers van regio A wellicht al vernomen hebben mag er niet meer gelost worden vanuit Vuren. De eigenaar van het terrein staat dit, hoe spijtig hij dit ook vindt voor de liefhebbers, niet meer toe.
De reden dat hij tot dit besluit is gekomen komt voort uit het feit dat het terrein de afgelopen periode verschillende keren smerig is achtergelaten na afloop van een lossing. Dit had tot gevolg dat de eigenaar de rotzooi vervolgens zelf kon (laten) opruimen.
Wij hebben de voorzitter van het NPO op de hoogte gebracht van deze problematische situatie en hem verzocht om in contact te treden met de uiterst correcte eigenaar van het terrein. Verder hopen wij natuurlijk dat de ‘vervuilers’ worden aangesproken op hun ontoelaatbare handelen.

Pont St Maxence 25 duiven in de mand

Aangezien er, als gevolg van de weersomstandigheden voorspelt voor zaterdag, een grote kans is dat de duiven een extra dag blijven overstaan is er besloten om het aantal duiven in de mand van 28 naar 25 terug te brengen.

Is uw duif opgevangen in Denemarken of Noorwegen?

Liefhebbers waarvan een duif is opgevangen in Denemarken of Noorwegen willen wij wijzen op het volgende bericht van Duivendirect:

In Denemarken en Noorwegen schijnen veel duiven te verblijven afkomstig van de afgelopen vluchten. Ik ken enkele eigenaren maar nog veel meer niet.
Samen met MC Hansen zijn we aan het inventariseren welke duiven het betreft. Zij verzamelen deze duiven van de opvangers in Denemarken. Op dit moment hebben we nog geen duidelijk beeld welke duiven precies zijn opgevangen
Asap zal ik een lijst met nummers publiceren op diverse social media en tevens aanmelden bij het NPO zodat de eigenaren hiervan bericht krijgen.
Momenteel staat het transport van- en naar Denemarken even stil omdat het veiling seizoen is afgelopen, maar om deze duiven terug te krijgen in ben ik best genegen om naar Denemarken te rijden.
Ik heb nog geen kennis van de prijs voor dit transport, domweg omdat ik niet weet hoeveel duiven het gaat omvatten. Maar zeker is.. des te meer duiven.. des te lager de prijs.
Hou het in de gaten of meld een in Denemarken opgevangen duif middels het bekende emailadres wat op onze site vermeld staat! ( www.duivendirect.nl)

Hoe denken de politieke partijen over onze mooie hobby

Zoals gisteren tijdens de afdelingsvergadering door onze voorzitter al aangegeven mogen wij volgende week weer stemmen. Voor sommigen van u is deze keuze wellicht een duidelijke zaak, maar voor anderen is dit niet het geval. Ze stemmen wellicht uit gewoonte op een partij of misschien wel helemaal niet.
Uiteraard zijn de partijpunten op het gebied van veiligheid, sociale zaken, werkgelegenheid etc. van groot belang.
Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de standpunten zijn van de politieke partijen ten aanzien van de dierhouderij en dan in het bijzonder uw en onze hobby?
Wij willen u dan ook wijzen op bijgevoegd pdf-bestand waarin de standpunten van de verschillende partijen ten aanzien van de hobbydierhouderij terug te vinden zijn!

Stemwijzer

Overlijden Hans van Dijk

Geachte leden,

Vrijdagmorgen 17 februari ontvingen wij het trieste bericht dat Hans van Dijk uit Soest zeer onverwacht was overleden op donderdag 16 februari 2017.

Naast zijn gezin en werk waren postduiven zijn passie. Een scherp oog voor detail en wars van onrecht. Vanaf zeer jonge leeftijd was Hans een actieve, betrokken en zeer kundige bestuurder.

Aan de opsomming, die zeker niet volledig is, kunt u zien dat alle geledingen van onze duivensport van zijn kennis hebben mogen profiteren.

• Voorzitter Afdeling 7 Midden Nederland
• Raad van Advies Afd. 7 Midden Nederland
• Voorzitter en Secretaris Afdeling M
• Secretaris NABvP
• Voorzitter samenspel Eemland
• Voorzitter PV de Zwaluw, Soest
• 2e Voorzitter PV Soest 

Pas in 2016 heeft hij vol goede moed de functie van Secretaris van de NPO aanvaard met als doel onze sport een toekomst te bieden. De eerste aanzetten zijn gedaan en zijn visie is in de plannen verwerkt. Wat zullen wij Hans missen.

Namens Bestuur en leden van Afdeling 7 Midden Nederland wensen wij zijn echtgenote Ria, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar zijn heel veel sterkte toe.

Wat zullen wij je missen Hans!